Zobraziť štandardnú verziu stránky

Jubilant Miroslav Danaj

28.01.2021
Oznamy

Milí priatelia,

podľa programu na mesiac január sme vám mali dnes ponúknuť online stretnutie s tohtoročným jubilantom, lekárom, básnikom a prozaikom - Miroslavom Danajom. Protikoronové opatrenia nám však neumožnili realizovať sľúbený rozhovor, preto sme sa rozhodli, že vám ponúkneme aspoň krátky medailón venovaný jubilantovi a online stretnutie prinesieme v budúcom mesiaci - 18. februára t.r.


„Na to, aby sme sa „rozdali“, nepotrebujeme žiadny majetok.“


V prvý tohtoročný deň oslávil svoju 75 - ku Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., špičkový slovenský chirurg a zároveň skvelý básnik, prozaik, aforista, člen Spolku slovenských spisovateľov.

Narodil sa 1. januára 1946 v Dolnej Strede nad Váhom. Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde v roku 1969 promoval. Následne nastúpil na Chirurgické oddelenie Nemocnice v Trnave, v roku 1991 sa stal primárom a v rokoch 1994 – 2017 pôsobil ako prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave. Počas svojej praxe dosiahol viacero prvenstiev v odborných chirurgických postupoch, organizoval odborné konferencie, prednášal doma i v zahraničí, publikoval. Je členom niekoľkých odborných rád a komisií, získal veľa ocenení i vyznamenaní. Od roku 1994 je aj pedagógom, v súčasnosti emeritným profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V roku 2010 mu bolo udelené ocenenie mesta Trnava za rok 2009 – Čestné občianstvo mesta Trnava – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva.

Milovníci písaného slova však poznajú profesora Miroslava Danaja predovšetkým ako zdatného literáta. Jeho každodenné lekárske stretnutia s chorobou a smrťou nepriniesli, ako sa stáva mnohým, zatvrdnutie, ale naopak, hlboký súcit a empatiu ku všetkým ľuďom. Toto vnútorné nastavenie nie je len pridanou hodnotou a liečivom prof. Danaja ako lekára, ale tryská aj z jeho literárnej tvorby. Majster skratky debutoval v roku 2008 knižkou aforizmov Niečím ťa možno liečim. Nasledovala zbierka básní Roztratená nahota (2009), plná citu a hlbokých úvah o vzťahoch:

    „to medzi tým

a čo je teraz

odišlo navždy

to medzi tým

akoby nikdy nebolo

čo bolo je

to predsa nepopierame


kdeže“

 

O jej úspechu svedčí aj taliansky preklad. V roku 2010 potešil svojich čitateľov zbierkou aforizmov a sentencií pod názvom OnaQjšia káva. Vyšli mu aj tri knihy poviedok V pohode, dá sa (2011), Rátanie rán (2013) a Oči vlčích makov (2016). V knihe Smiem si prisadnúť? (2012) pokračuje v tvorbe aforizmov a sentencií, v roku 2017 vyšiel Muž z mora a na sklonku minulého roku (2020) aj najnovšia Figuríny neplačú (2020). Práve tejto zbierke bude venované aj sľúbené februárové literárne stretnutie.

 

Knižnica Juraja Fándlyho želá jubilantovi najmä pevné zdravie, veľa síl a zdaru v ťažkej práci lekára a zároveň veľa invencie, aby sme sa mohli tešiť z ďalších literárnych diel, ktoré poláskajú a potešia našu dušu, lebo „Láska je ako víno - čím je mladšia, tým je búrlivejšia, a len vyvoleným chutí viac vtedy, keď dozreje.“

Použité citáty sú zo zbierok: OnaQjšia káva, Roztratená nahota a Figuríny neplačú.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?