Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnica v čase - Verejná knižnica mesta Trnava III.

"95 rokov sme tu pre vás"


Stav Verejnej knižnice mesta Trnava sa v tridsiatych rokoch zlepšoval.

V roku 1939 prevzal knižnicu nový knihovník Karol Gara. Rozšíril sa výpožičný čas – knižnica bola otvorená denne od 17. do 20. hodiny, okrem soboty, nedele a sviatkov. Knižnica mala dve oddelenia – slovenské a nemecké, spolu 6 533 zväzkov. Ku koncu roka bolo zapísaných 500 čitateľov a 13 183 výpožičiek. Podľa knihovníka K. Garu boli najčítanejšie romány Joža Nižnánskeho a z cudzích autorov Karl May. V správe píše: „Dobrodružná četba je väčšinou čítanie ľahké, ktoré dovolí čitateľovi zabudnúť na každodenné strasti a prenáša čitateľa do prostredia, vyhovujúceho túžbam čitateľovým, lebo dobrodružstvo je od nepamäti zakorenené v ľudskom srdci. Preto 80 percent čitateľov si pýta knihy dobrodružné.“

O štyri roky neskôr, v októbri 1943, nastupuje do funkcie knihovníka Jozef Mazúr, predsedom Knižničnej rady Verejnej knižnice mesta Trnavy bol Jozef Dubnický. Knižnica hospodárila s rozpočtom 36 500 Ks, z toho príspevok od mesta bol 30 tisíc, poplatky za požičanie kníh 6 250 a úroky z bežného účtu 250 Ks. Na nákup kníh sa vynaložilo 13 tisíc a na časopisy 2 tisíc Ks. Zoznam kníh vyšiel v tlačenej podobe.

 

Pretrvávajúcim problémom bolo umiestnenie a zariadenie knižnice. Miestnosti nevyhovovali veľkosťou, boli tmavé a nezodpovedali ani po hygienickej stránke. Dve skrine a 14 otvorených políc nepostačovalo na uloženie kníh a časopisov. Najviac však chýbala čitáreň. Preto sa knižničná rada obrátila listom na mešťanostu, aby v budúcnosti pri zakupovaní domov pre mesto pamätali aj na knižnicu, „aby ona mohla lepšie plniť svoje poslanie“. Na to odpovedá mešťanosta , že „ani úrad nemá dosť miestností, preto jedná o zakúpení dvoch domov susediacich s tunajším úradom a pri tej príležitosti mieni vyriešiť aj umiestnenie mestskej verejnej knižnice“ (10. 10. 1944).

Vojnové udalosti zasiahli aj knižnicu. Pri prechode frontu v roku 1945 bolo v budove Adalbertína ubytované vojsko. Knižnica bola poškodená, zničených bolo 800 zväzkov v hodnote 40 tisíc a škoda na zariadení bola vyčíslená na 20 tisíc Kčs.

Zdroj:

1) Díteová, Emília: Knižnica Juraja Fándlyho – ľudia, roky, udalosti. In: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 - 2007. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007, s. 6-27. ISBN 978-80-88695-14-1

2) Správa o stave a činnosti Verejnej knižnice mesta Trnavy za rok 1939.

3) Soznam kníh verejnej knižnice mesta Trnavy. Na podklade soznamu zhotoveného Eugenom Rottom. Tlačou kníhtlačiarne Urbánek a spol. 1944. 215 s.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?