Zobraziť štandardnú verziu stránky

Program podujatí na september

25.08.2021
Oznamy
  • PRE DOSPELÝCH

BAPKINE BLAŠKOVINY

Fórum humoristov uvádza najnovšiu knihu Bapky Blaškovej

2. september o 17.00 - záhrada

 

POSLEDNÁ K.&K. BARÓNKA

Besedu so Silvestrom Lavríkom uvádza Jozef Dado Nagy

9. september o 17.00 - záhrada

 

BEATNICI AND THE BREAKERS

Prezentácia nového koncertného CD Still Alive trnavskej kapely The Breakers

10. september o 18.00 - záhrada

 

MOJE SRDCE HRÁ NA ROZLADENÝCH BICÍCH

Prezentácia novej básnickej zbierky Ruženy Šípkovej. Účinkujú: Margaréta Partelová, Lenka Bučková

16. september o 17.00 - záhrada


FESTIVAL ROZHLASOVEJ HRY

Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier

21. – 23. september - 9.00 – 16.30 - čitáreň

 

NIELEN CEZ ÉTER, ALE AJ NAŽIVO

Stretnutie s Evou Borušovičovou a Jánom Uličianskym. V rámci Festivalu rozhlasových hier.

22. september o 17.00 - čitáreň

 

VEČNÝ POCIT NEDELE

Pokračovanie cyklu Trnavskej poetiky.

Hosťka: Miroslava Ábelová. Hudba a spev: Family Friend. Moderátori: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma

23. september o 17.00 - čitáreň

 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ - DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Prezentácia o staviteľovi budovy knižnice spojená s prehliadkou knižnice tak, ako ju nepoznáte.

  7. september o 16.00 hod. - učebňa

14. september o 10.00 hod. - učebňa

21. september o 16.00 hod. - učebňa

28. september o 10.00 hod. - čitáreň


  • PRE DETI

 VLK A SEDEM KOZLIATOK

Klubové stretnutie s mamičkami a ich deťmi - obrázkové čítanie pre deti od 2-6 rokov

6. september o 10.30 - herňa

 

SÚŤAŽ V SPEVE

Súťažiť v speve budú žiaci Spojenej školy na Lomonosovovej ulici v Trnave. Hosť: Branislav Jobus

8. september o 10.00 - hudobné oddelenie, Ul. M. Sch. Trnavského 5

 

KTO SA SPRÁVA PODĽA PRÁVA

Stretnutie detí s právnikom Dávidom Faktorom a spisovateľkou Danušou Dragulovou - Faktorovou

9. september o 9.00 - pobočka Tulipán

 

PADAJÚ GAŠTANY

Jesenná tvorivá dielňa spojená s čítaním a rozprávaním o gaštanoch

16. september o 14.00 - oddelenie pre deti

 

ZVIERATÁ SLOVENSKA

Stretnutie s tvorcami encyklopédie

20. september o 10.00 - herňa

 

HOJDALIČKA, HOJDA

Klubové stretnutie s mamičkami a ich deťmi - rečňovanky, vyčítanky, uspávanky

27. september o 10.30 - herňa

 

  • PRE TÍNEDŽEROV

KEĎ SA AJ TÍNEDŽERI HRAJÚ

Stretnutie pri spoločenských hrách

10. september o 15.00 - Kindlotéka

 

TÍNEDŽERI A SOCIÁLNE SIETE

Ako sa žilo bez mobilu a ako je to dnes

24. september o 15.00 - Kindlotéka


  • PRE ŠKOLY a ŠTUDENTOV

JÁN DOPJERA

Hudobno-slovné pásmo o vynálezcovi rezofonickej gitary dobro a 30. výročie vzniku festivalu Dobrofest v Trnave. Určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

V prípade záujmu kontakt: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk alebo 033/5511590

- hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

 

  • ŠKOLENIA

MUZIKOTERAPIA V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE

Odborné školenie určené pre pedagógov v špeciálno-pedagogických a pedagogických profesiách na primárnom stupni vzdelávania. Lektor: PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

Počet účastníkov obmedzený. V prípade záujmu kontakt: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk alebo 033/5511590

20. september od 9.00 do 15.00 - hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

 

AKO NA TABLET A MOBILNÉ TELEFÓNY

Kurz využívania mobilných zariadení. Počet účastníkov obmedzený. V prípade záujmu kontakt: bio@kniznicatrnava.sk alebo 033/5511782, kl 14

20. september o 10.00 hod. (začiatok kurzu) - učebňa

 

  • SÚŤAŽ

MAŤKO, KUBKO a UJO KLOBÁSA

Súťaž o skvelé ceny, otázky na www.kniznicatrnava.sk alebo priamo v oddelení pre deti a v pobočkách Prednádražie a Tulipán

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?