icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Vytvor vlastný komiks - slávnostné vyhlásenie výsledkov

Dňa 21. novembra sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave v oddelení pre deti uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže pre deti a mládež do 15 rokov pod názvom Vytvor vlastný komiks. Výtvarná súťaž bola vyhlásená 28. februára tohto roku pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc v Trnavskej župe. Uzávierka súťaže bola 15. septembra 2022.

Do knižnice nám prišli krásne výtvarné práce, ktoré posúdili porotcovia – ilustrátori Miroslav Regitko a Filip Horník

Obaja ilustrátori výhercom venovali krásne hodnotné ceny. Oddelenie pre deti pri príležitosti vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže pre deti pripravilo aj komiksový workshop pod názvom Skús to s nami, ktorý sa konal jedenkrát v mesiaci od apríla do júna. Skúsený výtvarník a dizajnér Filip Horník na týchto stretnutiach deťom ukázal, ako si vytvoriť vlastný komiks. 

Z prác, ktoré nám deti do uzávierky súťaže poslali, bolo vybraných a ocenených päť výhercov. Cenami boli diplomy, obrázky a knižky s venovaním od ilustrátora Miroslava Regitka, knihu so svojimi ilustráciami venoval aj Filip Horník. Odovzdávanie cien prebehlo v podaní Filipa Horníka a za Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave sa tejto úlohy zhostil riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.

Výhercovia:

1. miesto: Natália Škyrtová a Filip Pilka, 2. miesto: Elena Tamajková a Elizabeth Nováková, 3. miesto: Michal Šípek

Veríme, že tento literárno-výtvarný druh umenia si nielen zachová svojich verných priaznivcov, ale aj rozšíri rady o ďalších nových nadšencov ako o tvorbu, tak aj o čítanie komiksov. Výhercom srdečne gratulujeme.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?