Zobraziť štandardnú verziu stránky

Za PhDr. Jankou Ághovou

21.07.2020
Oznamy


Milenka smrť

vtlačila na ústa

bozk jedom otrávený.

Ovocie zeme stratilo chuť

a zmizli do strieborna peny.

  P.G. Hlbina


   S veľkým zármutkom sme prijali správu o úmrtí významnej osobnosti slovenského knihovníckeho sveta PhDr. Janky Ághovej.

    Absolventka Katedry knihovedy a vedeckých informácií FFUK Bratislava sa stala riaditeľkou Okresnej ľudovej knižnice v Trnave v roku 1972 a počas nasledujúcich tridsiatich rokov svojho pôsobenia vo funkcii významne ovplyvnila smerovanie nielen trnavskej knižnice, ale aj knihovníctva v celoslovenskom kontexte.

    Knižnica v Trnave sa pod jej vedením sprofesionalizovala, významným spôsobom sa rozšírila činnosť knižnice, zvýšil sa počet čitateľov, začala sa rozvíjať bibliografická a metodická a publikačná činnosť, knižnicu na jej pozvanie navštívili významné osobnosti literárneho života. Z jej iniciatívy sa začali požičiavať zvukové knihy slabozrakým a nevidiacim občanom, vzniklo hudobné oddelenie knižnice. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa vytvorila súčasná podoba organizácie, zriadila sa čitáreň aj herňa pre postihnuté deti. Rozvíjala spoluprácu so školami, s mestskou samosprávou, pokračovalo sa v automatizácii knižničných činností.

    Knižnica v Trnave sa stala významným odborným knihovníckym pracoviskom a významnou kultúrnou inštitúciou regiónu, poprednou spomedzi slovenských knižníc.

    PhDr. Janka Ághová venovala čitateľom svoj čas, energiu a odborné znalosti, kolegom kvalifikované vedenie a ľudský prístup. Jej angažovanie v celoslovenských knihovníckych spolkoch bolo vyvrcholením jej knihovníckeho pôsobenia.

    V roku 2001 odišla PhDr. Janka Ághová po tridsaťročnom pôsobení na zaslúžený odpočinok. Aj potom však cennými radami pomáhala mladším kolegyniam napĺňať hlavné krédo knihovníka – poskytnúť to najlepšie návštevníkovi a čitateľovi knižnice.

    Majestát smrti si nevyberá. Dotĺklo srdce skvelého človeka. V týchto, najmä pre rodinu tak smutných chvíľach, sa ťažko hľadajú slová útechy. Odišla žena, no výsledky práce zostávajú, v našich srdciach ostane navždy.

    Česť jej pamiatke!

 

Posledná rozlúčka s PhDr. Jankou Ághovou sa uskutoční 29. júla 2020 o 13.45 hod. v Dome smútku na Cintoríne na Kamennej ceste. 

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?