icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Cenník služieb

1. Členský poplatok - zaregistrovanie na 1 rok
 • fyzické osoby nad 15 rokov 5,- €
 • deti do 15 rokov 1,- €
 • poplatok za rodinné zápisné 7,- €

Jednorazové využitie služby

 • poplatok za jednorazový vstup 1,- €

Znížený poplatok po predložení preukazu:

 • seniori, nezamestnaní 3,- €
 • dôchodcovia nad 70 rokov 1,- €
 • osoby s preukazom ŤZP 1,- €
2. Knižnično-informačné služby

Rešerše

 • Základný poplatok 4,- €
 • Zrýchlená rešerš 6,- €
 • Tlač 1 strany rešerše 0,20 €

Zasielanie priebežných rešerší (ARI)

 • Základný mesačný poplatok 5,- €
 • Poplatok za 1 záznam 0,20 €
 • Poplatok za kópiu - 1 strana A4 0,20 €
 • Poplatok za kópiu - 1 strana A3 0,30 €
3. Medziknižničná výpožičná služba

a) vnútroštátna

 • základný poplatok 1,- €
 • papierová kópia článku podľa cenníka poskytujúcej knižnice

b) medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

 • základný poplatok 1,- €

Ďalšie poplatky sú účtované podľa cenníka poskytujúcej knižnice:

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*

 • objednávka originálu dokumentu z ČR 4,50 €
 • papierová kópia článku 1 strana A4 0,20 €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*

 • objednávka originálu dokumentu z fondov zahraničných knižníc 15,- €
 • papierová kópia článku 0,20 €

*Poplatky sú uvádzané s DPH. Poplatky za kópie zo zahraničia sú uvádzané bez poplatkov za licencie a autorskoprávne poplatky, ktoré môžu byť prirátané k poplatku za sprostredkovanie kópie.

Za vybavenú objednávku sa pripočíta poštovné (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné, za dodaný dokument určuje podmienky poskytujúca knižnica.

 • balné 0,50 €
4. Ďalšie služby

Rezervovanie dokumentu 0 €


Požičiavanie e-kníh

 • 1 výpožička elektronickej knihy Palm-knihy.cz                            1 €                             
 • 1 výpožička elektronickej knihy KUBO                                        0 €


Oznam o vyhotovení rešerše a rezervovaní dokumentu

 • poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.
 • telefonicky 0,20 €
 • e-mailom 0 €Reprografické služby, tlač dokumentu

Čiernobiele kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,20 €
 • 1 strana A3 0,30 €

Farebné kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,80 €
 • 1 strana A3 1,50 €


 • Skenovanie 0 €
 • Verejný internet 0 €
 • Zapojenie notebooku do elektrickej siete 0 €
 • Využitie WiFi pripojenia na internet 0 €
 • Použitie počítačového pracoviska v digitálnej študovni 0 €
5. Sankčné poplatky

Prekročenie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov

 • 1 dokument/1 deň 0,05 €


Oneskorené predĺženie výpožičnej lehotyknižničných dokumentov

 • 1 dokument/1 deň 0,05 €


Oneskorené vrátenie MVS

 • za každý dokument a za každý začatých 7 dní 5,- €


Riaditeľská upomienka

 • po sto dňoch prekročenia výpožičnej lehoty 10,- €


Rezervovanie

 • nevyzdvihnutie si rezervovaného dokumentu 0,50 €


Strata čitateľského preukazu

 • 1. duplikát 1,- €
 • 2. duplikát 2,- €
 • 3. duplikát 5,- €


Poplatok za poškodenie

 • dokumentu podľa rozsahu poškodenia od 2,- € (až do výška nadobúdacej ceny dokumentu)
 • etikety čiarového kódu 2,- €


Manipulačný poplatok

 • za náhradné knihovnícke spracovanie 2,- €
6. Spoplatňované úkony za sprístupnenie informácií

(V zmysle § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.)

Reprografické služby, tlač dokumentu

Čiernobiele kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,20 €
 • 1 strana A3 0,30 €

Farebné kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,80 €
 • 1 strana A3 1,50 €
 • Informácia poskytnutá elektronickou formou 0 €
 • Informácia poskytnutá poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.
7. 3D tlač
 • 3D tlač - použitie 3,50 €/1 hod.
 • 3D tlač - materiál 0,10 €/1m
8. Strata alebo poškodenie kľúča
 • Damage or loss of the key from the storage box 7,- €

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?