Zobraziť štandardnú verziu stránky

Cenník služieb

Členský poplatok - zaregistrovanie na 1 rok
 • fyzické osoby nad 15 rokov 5,- €
 • deti do 15 rokov 1,- €
 • poplatok za rodinné zápisné 7,- €


Jednorazové využitie služby

 • poplatok za jednorazový vstup 1,- €


Znížený poplatok po predložení preukazu:

 • seniori, nezamestnaní 3,- €
 • dôchodcovia nad 70 rokov 1,- €
 • osoby s preukazom ZŤP 1,- €
Knižnično-informačné služby

Rešerše

 • Základný poplatok 4,- €
 • Zrýchlená rešerš 6,- €
 • Poplatok za 1 záznam z vlastných regionálnych databáz 0,05 €
 • Tlač 1 strany rešerše 0,10 €
 • Základný mesačný poplatok 5,- €
 • Poplatok za 1 záznam 0,10 €
 • Poplatok za kópiu - 1 strana A4 0,10 €
 • Poplatok za kópiu - 1 strana A3 0,20 €
Medziknižničná výpožičná služba

a) vnútroštátna

 • Základný poplatok 1,- €
 • Papierová kópia článku podľa cenníka poskytujúcej knižnice

b) medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

 • Základný poplatok 1,- €
 • Objednávka originálu dokumentu z fondov českých knižníc 4,50 €
 • Papierová kópia článku 1 strana A4 0,20 €
 • Objednávka originálu z NK Praha 9,60 €
 • Papierová kópia článku z NK Praha 1-40 strán 9,60 €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
 • Objednávka originálu dokumentu z fondov zahraničných knižníc 15,- €
 • Papierová kópia článku za 1-20 strán 5,50 €
 • za každú ďalšiu stranu nad 20 strán 0,20 €
 • za každú ďalšiu stranu nad 20 strán 0,20 €

Za vybavenú objednávku sa pripočíta poštovné (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné, za dodaný dokument určuje podmienky poskytujúca knižnica.

 • balné 0,50€
Ďalšie služby
 • Rezervovanie dokumentu 0€

Oznam o vyhotovení rešerše a rezervovaní dokumentu

 • Poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.
 • Formou SMS 0,20 €
 • Telefonicky 0 €
 • Emailom 0 €
 • Verejný internet 0 €
 • Zapojenie notebooku do elektrickej siete 0 €
 • Využitie WiFi pripojenia na internet 0 €


Reprografické služby, tlač dokumentu

Čiernobiele kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,10 €
 • 1 strana A3 0,20 €

Farebné kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,60 €
 • 1 strana A3 1,20 €
 • Skenovanie 0 €
 • Využitie WIFI pripojenia na internet 0 €
 • Zapojenie notebooku do elektrickej siete 0 €
 • Použitie počítačového pracoviska digitálnej študovne 0 €
Sankčné poplatky

Prekročenie výpožičnej doby knižničných dokumentov

 • 1 dokument/1 deň 0,02 €


Oneskorené predĺženie výpožičnej doby knižničných dokumentov

 • 1 dokument/1 deň 0,02 €
 • Predžalobná riaditeľská upomienka 9,- €
 • Nevyzdvihnutie si rezervovaného dokumentu 0,20 €
 • Nevyzdvihnutie si rezervovaného dokumentu 0,20 €


Strata čitateľského preukazu

 • 1. duplikát 1,- €
 • 2. duplikát 2,- €
 • 3. duplikát 4,50 €
 • Manipulačný poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie 2,- €


Poplatok za poškodenie

 • dokumentu od 2,- €
 • etikety čiarového kódu 2,- €
Spoplatňované úkony za sprístupnenie informácií

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

Reprografické služby, tlač dokumentu

Čiernobiele kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,10 €
 • 1 strana A3 0,20 €

Farebné kopírovanie::

 • 1 strana A4 0,60 €
 • 1 strana A3 1,20 €
 • Informácia poskytnutá elektronickou formou 0 €
 • Informácia poskytnutá poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?