Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Poštový priečinok 29, Rázusova 1, 918 20 Trnava

 • Pondelok: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00
 • Utorok: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00
 • Streda: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00
 • Štvrtok: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00
 • Piatok: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00
 • Sobota: zatvorené

kniznica@kniznicatrnava.sk

033/5513896  

Pobočka Tulipán

ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, 917 01 Trnava

 • Po: zatvorené
 • Ut: zatvorené
 • St: zatvorené
 • Št: zatvorené
 • Pi: zatvorené
 • So: zatvorené

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

033/5533327

Pobočka Prednádražie

Mozartova ul. 10, 917 01 Trnava

 • Pondelok: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Utorok: zatvorené
 • Streda: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Štvrtok: zatvorené 
 • Piatok: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Sobota: zatvorené


pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

033/5522037 

Hudobné oddelenie

Ul. M. Schneidera-Trnavského 5

 • Pondelok:        9.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.
 • Utorok:        9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Streda:        9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Štvrtok:        9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Piatok:        9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hod.
 • Sobota:         zatvorené

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

033/5511590

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Číslo účtu bankového spojenia

SK57 8180 0000 0070 0049 1868

Oddelenia v hlavnej budove

Oddelenie odbornej literatúry

Rázusova 1, TrnavaPo: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Ut: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


St: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Št: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Pia:  9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


So: zatvorenéool@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 17,  033/5513896

Oddelenie odbornej literatúry Zobraziť na mape

Oddelenie beletrie a čitáreň

Rázusova 1, TrnavaPo: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Ut: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


St: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Št: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Pia:  9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


So: zatvorenébeletria@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 20,  033/5513896

Oddelenie beletrie a čitáreň Zobraziť na mape

Oddelenie pre deti

Rázusova 1, TrnavaPo: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Ut: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


St: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Št: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Pia:  9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


So: zatvorenédetske@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 15,  033/5513896

Oddelenie pre deti Zobraziť na mape

Študovňa, medziknižničná výpožičná služba, rešeršné služby, regionálny úsek

Rázusova 1, Trnava

Po: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Ut: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


St: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Št: 9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


Pia:  9:00 - 11:00 12.00 - 17.00


So: zatvorenébio@kniznicatrnava.sk

mvs@kniznicatrnava.sk

resers@kniznicatrnava.sk

region@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 14,  033/5513896

 Študovňa, medziknižničná výpožičná služba, rešeršné služby, regionálny úsek Zobraziť na mape

Oddelenie zvukovej literatúry

Rázusova 1, Trnava

Po: 9:00 - 12:00


Ut: 9:00 - 12:00


St: 9:00 - 12:00


Št:  9:00 - 12:00


Pia:  9:00 - 12:00


So:  zatvorné
uzk@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 19,  033/5513896
Oddelenie zvukovej literatúry Zobraziť na mape

Kontakty útvarov

Útvar riaditeľa

Ing. Pavol Tomašovič, riaditeľ

e-mail: pavol.tomasovic@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782


sekretariát (podateľňa, ústredňa) 

e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk; kniznicatrnava@zupa.tt.sk

tel: 033/5511782


úsek metodiky a koordinácie knižničných činností

e-mail: metodika@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 13


úsek informačných technológií 

e-mail: informatika@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14


úsek marketingu

e-mail: lubica.mala@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Útvar výpožičných služieb

Mgr. Emília Dolníková, vedúca

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 13


oddelenie beletrie - čitáreň

e-mail: beletria@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896; 033/5511782 kl. 20


oddelenie odbornej literatúry

e-mail: odborne@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896 kl. 17; 033/5511782 kl. 17


oddelenie pre deti

e-mail: detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896 kl. 15; 033/5511782 kl. 15


oddelenie pre nevidiacich

e-mail: uzk@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896 kl. 19; 033/5511782 kl. 19


hudobné oddelenie

Dom hudby M. Schneidera-Trnavského, Ul. M. Schneidera-Trnavského 5

e-mail: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

te.: 033/5511590


pobočka Prednádražie

Mozartova 10, Trnava

e-mail: pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5522037


pobočka Tulipán

ZŠ, Ul. Gorkého 21

e-mail: pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5533327

Útvar referenčných služieb - študovne, MVS, rešerše

Mgr. Iveta Šimčíková, vedúca

e-mail: iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 23


referenčné služby

e-mail: bio@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14


medziknižničná výpožičná služba

e-mail: mvs@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14


rešeršné služby

e-mail: resers@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14

Útvar knižničných fondov

Mgr. Ivana Gálusová, vedúca

e-mail: ivana.galusova@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 21


akvizícia KF

e-mail: katalog@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 21

Útvar ekonomiky a prevádzky

Lýdia Pauerová, vedúca

e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk

tel: 033/5511782 kl. 22

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?