icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Poštový priečinok 29, Rázusova 1, 918 20 Trnava

kniznica@kniznicatrnava.sk

033/5513896  


- výpožičné oddelenia a študovne

pondelok - piatok:                        8.00 – 18.00 hod.

sobota:                                         8.00 – 12.00 hod.      

             

- oddelenie zvukových kníh

pondelok - piatok:                       9.00 – 16.00 hod.    


- záhradná čitáreň

pondelok:                                   8.00 – 16.00 hod.

utorok:                                       8.00 – 16.00 hod.

streda:                                      10.00 – 18.00 hod.

štvrtok:                                       8.00 – 16.00 hod.

piatok:                                        8.00 – 16.00 hod.

sobota:                                              zatvorené

Pobočka Tulipán

ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, 917 01 Trnava     

pondelok:                       zatvorené

utorok – štvrtok:          10.00 – 12.00 12.30 – 17.30 hod.

streda – piatok:             9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.

sobota:                          zatvorené


pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

033/5533327

Pobočka Prednádražie

Mozartova ul. 10, 917 01 Trnava

pondelok:                       zatvorené

utorok – štvrtok:          10.00 – 12.00 12.30 – 17.30 hod.

streda – piatok:             9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.

sobota:                          zatvorené


pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

033/5522037 

Hudobné oddelenie

Ul. M. Schneidera Trnavského 5

pondelok:                        zatvorené

utorok – piatok:          9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.

sobota:                            zatvorenéhudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

033/5511590

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Číslo účtu bankového spojenia

SK57 8180 0000 0070 0049 1868

Oddelenia v hlavnej budove

Oddelenie odbornej literatúry

Rázusova 1, Trnava


Výpožičný čas


Po: 8.00 - 18.00 hod.


Ut: 8.00 - 18.00 hod.


St: 8.00 - 18.00 hod.


Št: 8.00 - 18.00 hod.


Pia: 8.00 - 18.00 hod.


So: 8.00 - 12.00 hod.odborne@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 17,  033/5513896

Oddelenie odbornej literatúry Zobraziť na mape

Oddelenie beletrie a čitáreň

Rázusova 1, Trnava


Výpožičný časPo: 8.00 - 18.00 hod.


Ut: 8.00 - 18.00 hod.


St: 8.00 - 18.00 hod.


Št: 8.00 - 18.00 hod.


Pia: 8.00 - 18.00 hod.


So: 8.00 - 12.00 hod.


beletria@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 20,  033/5513896

Oddelenie beletrie a čitáreň Zobraziť na mape

Oddelenie pre deti

Rázusova 1, TrnavaVýpožičný časPo: 8.00 - 18.00 hod.


Ut: 8.00 - 18.00 hod.


St: 8.00 - 18.00 hod.


Št: 8.00 - 18.00 hod.


Pia: 8.00 - 18.00 hod.


So: 8.00 - 12.00 hod.


detske@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 15,  033/5513896

Oddelenie pre deti Zobraziť na mape

Študovňa, medziknižničná výpožičná služba, rešeršné služby, regionálny úsek

Rázusova 1, TrnavaVýpožičný časPo: 8.00 - 18.00 hod.


Ut: 8.00 - 18.00 hod.


St: 8.00 - 18.00 hod.


Št: 8.00 - 18.00 hod.


Pia: 8.00 - 18.00 hod.


So: 8.00 - 12.00 hod.


bio@kniznicatrnava.sk

mvs@kniznicatrnava.sk

resers@kniznicatrnava.sk

region@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 14,  033/5513896

 Študovňa, medziknižničná výpožičná služba, rešeršné služby, regionálny úsek Zobraziť na mape

Oddelenie pre nevidiacich

Rázusova 1, TrnavaVýpožičný čas


Po: 9.00 - 16.00 hod.


Ut: 9.00 - 16.00 hod.


St: 9.00 - 16.00 hod.


Št: 9.00 - 16.00 hod.


Pia: 9.00 - 16.00 hod.


So: zatvorenéuzk@kniznicatrnava.sk

033/5511782 kl. 19,  033/5513896
Oddelenie pre nevidiacich Zobraziť na mape

Kontakty útvarov

Útvar riaditeľa

Ing. Pavol Tomašovič, riaditeľ

e-mail: pavol.tomasovic@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782


sekretariát (podateľňa, ústredňa) 

e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk; kniznicatrnava@zupa.tt.sk

tel: 033/5511782


úsek metodiky a koordinácie knižničných činností

e-mail: metodika@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 13


úsek informačných technológií 

e-mail: informatika@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14


úsek marketingu

e-mail: lubica.mala@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Útvar výpožičných služieb

Mgr. Emília Dolníková, vedúca

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 13


oddelenie beletrie - čitáreň

e-mail: beletria@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896; 033/5511782 kl. 20


oddelenie odbornej literatúry

e-mail: odborne@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896 kl. 17; 033/5511782 kl. 17


oddelenie pre deti

e-mail: detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896 kl. 15; 033/5511782 kl. 15


oddelenie pre nevidiacich

e-mail: uzk@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5513896 kl. 19; 033/5511782 kl. 19


hudobné oddelenie

Dom hudby M. Schneidera Trnavského, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

e-mail: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

te.: 033/5511590


pobočka Prednádražie

Mozartova 10, Trnava

e-mail: pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5522037


pobočka Tulipán

ZŠ, Ul. M. Gorkého 21

e-mail: pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5533327


záhradná čitáreň

e-mail: zahradnacitaren@kniznicatrnava.sk


Útvar referenčných služieb - študovne, MVS, rešerše

Mgr. Iveta Šimčíková, vedúca

e-mail: iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 23


referenčné služby

e-mail: bio@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14


medziknižničná výpožičná služba

e-mail: mvs@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14


rešeršné služby

e-mail: resers@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 14

Útvar knižničných fondov

Mgr. Ivana Gálusová, vedúca

e-mail: ivana.galusova@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 21


akvizícia KF

e-mail: katalog@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782 kl. 21

Útvar ekonomiky a prevádzky

Lýdia Pauerová, vedúca

e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk

tel: 033/5511782 kl. 22

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?