Zobraziť štandardnú verziu stránky

Prieniky rôznych žánrov hudby

Počet miest na udalosti je limitovaný

Prihlásiť na udalosť

Hudobno-slovné pásmo o hudbe k filmom, hudbe na internete, o vážnej hudbe verzus populárnej hudbe, o kabarete a muzikáli.

Určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ

Miesto: hudobné oddelenie Knižnice JF v Trnave, Ul. M. Schneidera-Trnavského 5

Záujemcovia o kolektívnu návštevu hudobného oddelenia si môžu dohodnúť termín osobne

v hudobnom oddelení, telefonicky (033/55 11 590) alebo emailom (hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk)

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?