icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Cenník služieb

1. Členský poplatok - zaregistrovanie na 1 rok
 • fyzické osoby nad 15 rokov 7,- €
 • deti do 15 rokov 2,- €
 • dôchodcovia 4,- €
 • poplatok za rodinné zápisné 10,- €

Jednorazové využitie služby

 • poplatok za jednorazový vstup 2,- €

Znížený poplatok po predložení preukazu:

 • nezamestnaní 3,- €
 • osoby s preukazom ŤZP, ŤZP/S 3,- €
2. Knižnično-informačné služby

Rešerše

 • Základný poplatok 8,- €
 • Zrýchlená rešerš do 3 pracovných dní 15,- €
 • Tlač 1 strany rešerše 0,30 €

Zasielanie priebežných rešerší (ARI)

 • Základný mesačný poplatok 6,- €
 • Poplatok za 1 záznam 0,30 €
 • Poplatok za kópiu - 1 strana A4 0,30 €
 • Poplatok za kópiu - 1 strana A3 0,40 €
3. Medziknižničná výpožičná služba

a) vnútroštátna

 • základný poplatok 2,- €
 • papierová kópia článku podľa cenníka poskytujúcej knižnice

b) medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

 • základný poplatok 2,- €

Ďalšie poplatky sú účtované podľa cenníka poskytujúcej knižnice:

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*

 • objednávka originálu dokumentu z ČR od 4,50 €
 • papierová kópia článku 1 strana A4 od 0,30 €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*

 • objednávka originálu dokumentu z fondov zahraničných knižníc od 15,- €
 • papierová kópia článku od 0,30 €

*Poplatky sú uvádzané s DPH. Poplatky za kópie zo zahraničia sú uvádzané bez poplatkov za licencie a autorskoprávne poplatky, ktoré môžu byť prirátané k poplatku za sprostredkovanie kópie.

Za vybavenú objednávku sa pripočíta poštovné (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné, za dodaný dokument určuje podmienky poskytujúca knižnica.

 • balné 1,- €
4. Ďalšie služby

Rezervovanie dokumentu 0 €


Požičiavanie e-kníh

 • 1 výpožička elektronickej knihy Palm-knihy.cz                          1,- €                             
 • 1 výpožička elektronickej knihy KUBO                                       0 €


Oznam o vyhotovení rešerše a rezervovaní dokumentu

 • telefonicky 0,30 €
 • poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.
 • e-mailom 0 €Reprografické služby, tlač dokumentu

Čiernobiele kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,30 €
 • 1 strana A3 0,40 €

Farebné kopírovanie:

 • 1 strana A4 1,- €
 • 1 strana A3 1,80 €


 • Skenovanie každá začatá hodina 1,- €
 • Verejný internet 0 €
 • Zapojenie notebooku do elektrickej siete 0 €
 • Využitie WiFi pripojenia na internet 0 €
 • Použitie počítačového pracoviska v digitálnej študovni 0 €
5. Sankčné poplatky

Prekročenie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov

 • 1 dokument/1 deň 0,10 €


Oneskorené predĺženie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov

 • 1 dokument/1 deň 0,10 €


Oneskorené vrátenie MVS

 • za každý dokument a za každý začatých 7 dní 5,- €


Riaditeľská upomienka

 • po sto dňoch prekročenia výpožičnej lehoty 10,- €


Rezervovanie

 • nevyzdvihnutie si rezervovaného dokumentu 0,50 €


Strata čitateľského preukazu

 • 1. duplikát 2,- €
 • 2. duplikát 3,- €
 • 3. duplikát 6,- €


Poplatok za poškodenie

 • dokumentu podľa rozsahu poškodenia od 3,- € (až do výška nadobúdacej ceny dokumentu)
 • etikety čiarového kódu 5,- €


Manipulačný poplatok

 • za náhradné knihovnícke spracovanie 3,- €
6. Spoplatňované úkony za sprístupnenie informácií

(V zmysle § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.)

Reprografické služby, tlač dokumentu

Čiernobiele kopírovanie:

 • 1 strana A4 0,30 €
 • 1 strana A3 0,40 €

Farebné kopírovanie:

 • 1 strana A4 1,-
 • 1 strana A3 1,80 €
 • Informácia poskytnutá elektronickou formou 0 €
 • Informácia poskytnutá poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.
7. 3D tlač
 • 3D tlač - použitie 3,50 €/1 hod.
 • 3D tlač - materiál 0,20 €/1 m
8. Strata alebo poškodenie kľúča
 • Strata alebo poškodenie kľúča od odkladacej skrinky 10,- €
9. Poplatok za návštevu kurzu, workshopu

Poplatok za návštevu kurzu, workshopu 2,-€

Poplatok za návštevu podujatia organizovanou skupinou detí počas letných prázdnin 2,-€ / dieťa

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?