icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Rešeršné služby

Rešerš je súpis bibliografických odkazov - zoznam dokumentov (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu: autora, názov, miesto a rok vydania, počet strán, predmetové heslá a pod. 

Zásady pre poskytovanie rešeršných služieb pre používateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 

  • Rešerše z vlastných aj externých databáz spracováva pracovník oddelenia. Žiadanky sa spracúvajú v poradí, v akom prichádzajú. Pri online žiadankách sa žiadateľovi oznámi prijatie objednávky, poplatok za vypracovanie rešerše podľa cenníka a predbežný termín vypracovania rešerše. Poplatok možno uhradiť osobne alebo prevodom na bankový účet knižnice. Po zaplatení poplatku odošleme vypracovanú rešerš žiadateľovi e-mailom.

Ako požiadať o rešerš? 

Ako rešeršovať?stručný manuál (vo formáte PDF)

Ukážka záznamu rešerše 

Záznam knihy:

Autor: Štúrová, Jana

Názov: Zabudnuté deti

Vydavateľ: Nové Zámky : Psychoprof, 2003

Popis: 72 s.

ISBN: 8096879847

Predmet: deti, mládež, vývinová psychológia, riziková mládež

Záznam článku:

Autor: Kusý, Miroslav 

Názov: Globalizácia a ľudské práva

Zdroj: Dilema. - Č. 11 (2000), s. 27-30. - ISSN 1335-2342

Predmet: práva ľudské - globalizácia

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?