icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky
Pre MŠ a ZŠ

Pre MŠ a ZŠ

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave každoročne pripravuje podujatia pre materské, základné a stredné školy v týchto oddeleniach:

  • oddelenie pre deti, hlavná budova, Rázusova 1
  • pobočka Prednádražie, Mozartova 10
  • pobočka Tulipán, ZŠ Ul. M. Gorkého 21
  • hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

Ponuka oddelenia pre deti

Hodiny informačnej prípravy pre MŠ

Knižnica vás víta (pre najmenších)

So zajačikom Kornelom si porozprávame o knižnici a knihách.

Zážitkové čítanie: Králiček Kornel má rád knižky


Ako vzniká kniha (pre stredňákov)

Rozprávanie o tom, akú dlhú cestu musí prejsť kniha, kým sa dostane na poličku v knižnici a čo ukrýva.

Zážitkové čítanie: Ako sa mení les


Kniha nie je bábika (pre predškolákov)

Ako sa v knižnici treba správať, ako správne zaobchádzať s knihami, ako sa stať čitateľom knižnice.

Zážitkové čítanie


Svet okolo nás (na vyžiadanie)

Žijú medzi nami

Stretnutie s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu.


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Literárne hodiny pre 1. stupeň

Hans Christian Andersen (1. – 4. ročník)

O živote a diele najznámejšieho rozprávkara.


 Roald Dahl (2. – 5. ročník)

Zážitkové čítanie z knihy Žirafa, Pelly a ja od obľúbeného britského autora. Spojené so zábavným kvízom.

 

Gabriela Futová (1. – 4. ročník)

Zážitkové čítanie z diel najčítanejšej slovenskej autorky o dnešných deťoch, o ich starostiach i radostiach.


Daniel Hevier (1. – 4. ročník)

Zo života a diela súčasného spisovateľa a básnika, spoločné recitácie, súťaž, hudobné ukážky z textov známych slovenských interpretov.


Pavol Dobšinský (2. – 4. ročník)

Nahliadnutie do detstva, života i tvorby najvýznamnejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok. 


Mária Ďuríčková (1. – 4. ročník)

O živote a tvorbe známej spisovateľky, ukážky z animovaného večerníčka Danka a Janka.


Jozef Pavlovič (1. 4. ročník)

Zo života a diela spisovateľa a básnika. Úryvky spojené s ukážkou animovaného Deduška Večerníčka.


Ľudmila Podjavorinská (1. 4. ročník)

O živote a tvorbe známej spisovateľky, spojené s ukážkou animovaného večerníčka Čin-čin.


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782


Literárne hodiny pre 2. stupeň

Jack London a dobrodružná literatúra (5. – 9. ročník)

Život a dielo najznámejšieho amerického autora dobrodružnej literatúry.


Svetlana Majchráková (7. – 9. ročník)

Historické romány pre tínedžerov.


Jules Verne a vedecko-fantastická literatúra (6. – 9. ročník)

Dobrodružné detstvo i mladosť najznámejšieho francúzskeho autora sci-fi a dobrodružných románov.


 Miroslava Varáčková (8. – 9. ročník)

O háklivých témach našich tínedžerov (šikanovanie, ťažké situácie v rodine).


Svet okolo nás (na vyžiadanie)

Žijú medzi nami (5. – 9. ročník)

Stretnutie s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu.

Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782


Cesta do fantázie

Základný prehľad vývinu fantastiky, rozdelenie na horror, science fiction a fantasy a hlavné rozdiely medzi nízkou a vysokou fantasy na príklade diela J. R. R. Tolkiena a C. S. Lewisa.


Diaľky, dobrodruhovia a digitálni nomádi

O vývoji a rozdelení cestopisov od turistických sprievodcov až po cestovateľskú fikciu. Prepojenie viacerých médii na tvorbu obsahu u moderných cestopiscov a digitálne nomádsko ako súčasný trend.


Verne a jeho vynálezy

Pohľad na život autora, zaujímavosti o jeho odbornom výskume a prístupe k literatúre a o tom ako sa nedobrovoľne stal jedným zo zakladateľov "vedeckej fantastiky". Pri príležitosti 195. výročia narodenia Julesa Verna.


A grand journey

Podujatie v angličtine. O výhodách a potrebe čítania v angličtine a ako môže čítanie kníh napomôcť prirodzenému rozvoju jazykových zručností.

Kontakt:

Milan Ostrovský

oddelenie odbornej literatúry, Rázusova 1, Trnava

odborne@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511782, kl.17

Stretnutia s regionálnymi autormi

Ján Čápka (1. – 4. ročník) 

Verše, hádanky, slovné hračky, prešmyčky i povesti.


Beata Kuracinová Vargová (1. – 3. ročník) 

Nielen o prechádzkach Trnavou, či o lienke, ako bodky hľadala.


Oksana Lukomska (1. – 4. ročník) 

Čítanie v ukrajinskom i slovenskom jazyku spojené s tvorivou dielňou.


Svetlana Majchráková (1. – 4. ročník) 

O škriatkoch a legendách, ale i o lúčnych veršovačkách.


Gabriela Spustová Izakovičová (2. – 4. ročník)

O skutočných príbehoch s mačiatkami, včielkami a bábätkami.


Žijú medzi nami (1. – 4. ročník)

Stretnutie s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu. 

Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Hodiny informačnej prípravy pre 1. stupeň

Vitajte v knižnici

História knižnice, jej priestory. Ako sa stať čitateľom. Ako sa správať v knižnici a ku knihám. 

 

Už sme čitatelia

Orientácia a vyhľadávanie v online katalógu, orientácia v knižničnom fonde, abecedné radenie kníh, význam a použitie Medzinárodného desatinného triedenia, orientácia vo všeobecných encyklopédiách pre deti. Súťaž s hľadaním konkrétnych kníh.

 

Povedz to obrázkom – nakresli to slovami

Zážitková hodina zameraná na knihy bez slov. Deti popisujú obrázky v knihe bez slov. 

Voľnočasové aktivity

Vhodné pri príležitosti MDD, počas prázdnin (jarné, jesenné, vianočné), prípadne na vyžiadanie:

Vedomostné súťaženie

Súťaž pre deti s otázkami vybratými z kníh.


Ja som Hermiona, kto si ty?

Súťaž určená pre jednotlivcov, zameraná na spoluprácu detí, rozvoj slovnej zásoby.


Nie sú karty, ako karty

Súťaž pre jednotlivcov aj družstvá, slovná zásoba, test pozornosti.


Tínedžerské stretko

Chceš sa hrať spoločenské hry, čítať, súťažiť, rozprávať, vzdelávať, programovať? 


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Hodiny informačnej prípravy pre 2. stupeň

Vitajte v knižnici

História knižnice, jej priestory. Ako sa stať čitateľom. Ako sa správať v knižnici a ku knihám. 

 

Už sme čitatelia

Orientácia a vyhľadávanie v online katalógu, orientácia vo fonde, abecedné radenie kníh, význam a použitie Medzinárodného desatinného riedenia, orientácia vo všeobecných encyklopédiách pre deti.

 

Povedz to obrázkom – nakresli to slovami

Zážitková hodina zameraná na knihy bez slov, deti popisujú obrázky v knihe bez slov. 


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Ponuky pobočky Prednádražie

Materské školy

Prvýkrát v knižnici (pre najmenších)

Prevedieme deti po knižnici a s pomocou knižného škriatka Vendelína a jeho veselých obrázkov sa porozprávame o knižnici a knihách.


Dom plný kníh (pre stredňákov)

Rozprávkovým príbehom porozprávame deťom ako vzniká kniha a akú cestu zdoláva, kým sa dostane do knižnice. Zážitkové čítanie Magdalénka a psík z knižnice.


Kniha v knižnici (pre predškolákov)

Hravou formou ukážeme, ako sa správať ku knihe.


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Hodina informačnej prípravy pre 1. stupeň

Hodina informačnej prípravy (1. ročník)

Oboznámenie detí s knižnicou, načo slúži, ako sa stať čitateľom knižnice, ako sa správať ku knihe. Spojené so súťažou.

Táto hra je v zjednodušenej forme vhodná i pre deti s viacnásobným postihnutím.


Hodina informačnej prípravy (2. ročník)

Stručné informácie o knižnici, zoznámenie detí s triedením detskej literatúry, orientácia podľa abecedy. Súčasťou je hra Kto hľadá, nájde


Hodina informačnej prípravy (3. ročník)

O knižnici, členstvo v knižnici, rozdiel medzi krásnou (umeleckou) a odbornou (náučnou) literatúrou pre deti – názorné ukážky rozdielov. Spojené so súťažou.


Hodina informačnej prípravy (4. ročník)

Čo sú encyklopédie a slovníky, aké rôzne slovníky poznáme, ako sú usporiadané, čo je obsah, čo je register. Vyhľadávanie informácií a tesná abeceda ako veľká pomôcka pri vyhľadávaní. Rozdelenie náučnej literatúry podľa Medzinárodného desatinného triedenia. 

Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Literárne hodiny pre 2. stupeň

Ezop a bájky

Stretnutie s prvým bájkarom Ezopom.  


Jozef Horák a povesti

Jozef Horák ako autor slovenských povestí.


Mýty a báje

Podujatie mapuje rozdiel medzi mýtom a bájou. Ukážky slovenských a svetových mýtov a bájí.


Jules Verne a vedecko-fantastická literatúra (6. – 9. ročník)

Dobrodružné detstvo i mladosť najznámejšieho francúzskeho autora sci-fi a dobrodružných románov.


Jack London a dobrodružná literatúra (5. – 9. ročník)

Život a dielo najznámejšieho amerického autora dobrodružnej literatúry.


Gabriela Futová

Zážitkové čítanie z kníh obľúbenej autorky, ktoré s humorom a nadhľadom rieši problémy dnešných detí.


Daniel Hevier

Žánrovo bohatá a pestrá tvorba od rozprávok, poviedok a básní, plná humoru, fantázie a optimizmu. 


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Ponuka pobočky Tulipán

Materské školy

Hodiny informačnej prípravy

Knižnica vás víta (pre najmenších)

Rozprávanie o domčeku, kde bývajú knihy, ako knihy vznikajú a ako sa k nim

treba správať.

 

Ako sa stať čitateľom (pre stredňákov)

Ako si môžem požičať knihy domov a z akých kníh si môžem vyberať.

 

Už sme veľkí, už to vieme (pre predškolákov)

Bábky z rozprávok predstavujú knižnicu a knihy.


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Literárne hodiny pre 1. stupeň

Hans Christian Andersen (1. – 4. ročník)

O živote a diele najznámejšieho rozprávkara. Úryvky z rozprávok, spomienky na detstvo. Spojené so súťažou.

 

Krista Bendová (1. – 4. ročník)

O živote a tvorbe obľúbenej autorky, ktorá je plná humoru a fantázie. Spojené so súťažou.

 

Pavol Dobšinský (2. – 4. ročník)

Nahliadnutie do detstva, života i tvorby najvýznamnejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok. 

 

Mária Ďuríčková (1. – 4. ročník)

O živote a tvorbe známej spisovateľky, hlasné čítanie z vybraných titulov. Ukážky z animovaného večerníčka Danka a Janka.

 

Jozef Pavlovič (1. – 4. ročník)

Zo života a diela spisovateľa a básnika. Spojené s ukážkou animovaného Deduška Večerníčka.

 

Ľudmila Podjavorinská (1. – 4. ročník)

O živote a tvorbe známej spisovateľky. Spojené s ukážkou animovaného večerníčka.

 

Gabriela Futová (1. – 4. ročník)

Zážitkové čítanie z diel najčítanejšej slovenskej autorky o dnešných deťoch, o ich starostiach i radostiach. Spojené so súťažou.

 

Daniel Hevier (1. – 4. ročník)

Zo života a diela súčasného spisovateľa a básnika. Spojené so súťažou a hudobnými ukážkami z textov známych slovenských interpretov.Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Literárne hodiny pre 2. stupeň

Literárne hodiny

Anton Bernolák (5. – 9. ročník)

Nielen o spisovnej slovenčine a nárečiach, ale aj o jazykovedcovi.

 

Ľudovít Štúr (6. – 9. ročník)

Zo života politika, spisovateľa a jazykovedca. Spojené so súťažou.

 

Vojtech Zamarovský (6. – 9. ročník)

O živote a diele slovenského autora literatúry faktu.

 

Jack London a dobrodružná literatúra (5. – 9. ročník)

Život a dielo najznámejšieho amerického autora dobrodružnej literatúry.

 

Jules Verne a vedecko-fantastická literatúra (6. – 9. ročník)

Dobrodružné detstvo i mladosť najznámejšieho francúzskeho autora sci-fi a dobrodružných románov.


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Stretnutia s regionálnymi autormi

Stretnutia s regionálnymi autormi – na vyžiadanie

Ján Čápka (1. – 4. ročník)

Verše, hádanky, slovné hračky, prešmyčky i povesti.

 

Oľga Kohútiková (1. – 4. ročník)

Hádanky, básničky, ale i čo všetko môžeme doma zrecyklovať a zužitkovať.

 

Beata Kuracinová Vargová (1. – 3. ročník)

Nielen o prechádzkach Trnavou, či o lienke, ktorá farbu a bodky hľadala.

 

Oksana Lukomska (1. – 4. ročník)

Čítanie v ukrajinskom i slovenskom jazyku spojené s tvorivou dielňou ľubovoľného zamerania.

 

Svetlana Majchráková (1. – 4. ročník)

O škriatkoch a legendách, ale i o lúčnych veršovačkách.

 

Gabriela Spustová Izakovičová (2. – 4. ročník)

O skutočných príbehoch s mačiatkami, včielkami a bábätkami.

 

Svetlana Majchráková (7. – 9. ročník)

Historické romány pre tínedžerov.

 

Miroslava Varáčková (8. – 9. ročník)

O háklivých témach našich tínedžerov (šikanovanie, ťažké situácie v rodine).


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Svet okolo nás

Svet okolo nás (na vyžiadanie)

Žijú medzi nami (1. – 4. ročník)

Stretnutie s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu.


Žijú medzi nami (5. – 9. ročník)

Stretnutie s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu.

 

Aj my chodíme do práce (5. – 9. ročník)

Stretnutie so záchranárom psovodom a jeho štvornohým kolegom.

 

Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Tematicky zamerané podujatia

Tematicky zamerané podujatia

Od Adventu do Vianoc 

Fašiangy

Prišla jeseň


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Hodiny informačnej prípravy

Hodiny informačnej prípravy

Ako sa stanem čitateľom

Prihláška, čitateľský preukaz, výpožičná doba, orientácia v knižničnom fonde, bibliobox.

                                                            

Ako nájdem knihu?

Delenie knižničného fondu. Rozprávky, básničky, dievčenská, dobrodružná, náučná literatúra.

 

Už sme čitatelia

Súťaž: orientácia v knižnici, hľadanie zadaných kníh, dopĺňame názov, knižní hrdinovia.


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 33 327

Ponuka hudobného oddelenia

Materské školy

O čistote (pre najmenšie deti a stredňákov)

Maňuška sa s deťmi rozpráva o umývaní rúk, zúbkov, česaní a naučí ich básničky.


Čarovné slovíčka (pre stredňákov)

Hudobné divadielko o medvedíkovi zamerané na slušné správanie.


Ľudské telo a zdravie (pre predškolákov)

Janko Zvedavko prezradí deťom veľa zaujímavostí o ľudskom tele a v divadielku O maškrtnom šteniatku sa deti dozvedia, ako sa vyrába med.


Krajina Hudba 1. (pre predškolákov)

Deti nazrú do domčeka, v ktorom býva notová osnova a noty.


Krajina Hudba 2. (pre predškolákov)

Deti sa naučia zábavným spôsobom hudobnú náuku, rytmus, oboznámia sa s dĺžkou doby u nôt a s pomlčkami.


Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 590

Určené pre 1. stupeň, tiež vhodné pre mentálne postihnutých žiakov

Hudobné nástroje sa predstavujú (aj pre mentálne postihnutých žiakov)

Hudobná náuka o hudobných nástrojoch.

 

Krajina Hudba 2. (aj pre mentálne postihnutých žiakov)

Deti sa naučia zábavným spôsobom hudobnú náuku, rytmus, oboznámia sa s dĺžkou doby u nôt a s pomlčkami.

 

Rozprávky z Konvalinkového údolia (aj pre mentálne postihnutých žiakov)

Zážitková hodina zameraná na prírodu s využitím prvkov biblioterapie a muzikoterapie.

 

V rytme melódie (aj pre mentálne postihnutých žiakov)

Hudobno-pohybové aktivity s využitím prvkov muzikoterapie.

 

Môj život s hudbou (aj pre školské kluby)

Stretnutia s mladými, talentovanými hudobníkmi spojené s koncertom. Konajú sa 3x ročne (marec, jún, október)

 

Skús uhádnuť (popoludňajší program pre školské kluby od 12.30 do 16.00)

Hudobno-zábavné popoludnia: hudobné hádanky, krížovky a doplňovačky. 

 

Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 590

Určené pre 2. stupeň, tiež vhodné pre mentálne postihnutých žiakov

Hudobno-slovné pásma

Slovenská hudba 20. storočia

Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider Trnavský

 

Česká hudba 20. storočia

Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek

 

Muzikál

West Side Story, Fidlikant na streche, My Fair Lady, Cyrano z predmestia, Na skle maľované, Dracula

 

Džez

Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peter Lipa

 

Šansón

Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hana Hegerová

 

Hudba USA 20. storočia

Louis Armstrong, George Gershwin, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Joe Cocker, ABBA, Bob Marley, Eric Clapton

 

Ľudová pieseň

Darina Laščiaková, Miroslav Dvorský, Ján Berky Mrenica

 

Ján Dopjera

Vynálezca rezofonickej gitary dobro a festival Dobrofest v Trnave


Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 590

Pre stredné školy

Každé podujatie prispôsobujeme konkrétnej objednanej skupine – počet žiakov, časový rozvrh, požiadavky učiteľa. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vašim ďalším požiadavkám. Podujatia sú rozdelené podľa toho, ktoré oddelenia a pobočky ich ponúkajú.

V prípade záujmu vás prosíme, aby ste sa vopred prihlásili (osobne, telefonicky, emailom). Kontakty sú uvedené za jednotlivými ponukami. Tešíme sa na vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.

Pre stredné školy

Ponuka podujatí pre stredné školy

Hodina informačnej prípravy

Určená na zvýšenie čitateľskej a informačnej gramotnosti študentov stredných škôl. Dôraz sa kladie na:

Všeobecné informácie o knižnici

·        informačné pramene a ich rozdelenie

·        typy dokumentov, informačné zdroje

·        primárne – sekundárne – terciárne informačné zdroje

·        typy, poslanie a služby knižníc

·        rešerše

·        medziknižničná výpožičná služba

 

Informácie o Knižnici Juraja Fándlyho

·       oddelenia knižnice

·       podmienky registrácie v knižnici a poskytované služby

·       orientácia v knižničnom fonde

·       webová stránka a prezentácia online katalógu

·       práca s čitateľským kontom

·       prehliadka priestorov jednotlivých oddelení

  • moderné informačné technológie v knižnici a možnosti ich využitia


 Ako písať záverečné práce

·       čo je citácia, parafráza, bibliografický odkaz

·       príklady citovania

 

Rešerš a práca s ňou

·       čo je rešerš, ako a kde si ju urobiť 

Kontakt:

Mgr. Iveta Šimčíková

útvar referenčných služieb, Rázusova 1, Trnava

bio@kniznicatrnava.sk, iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 782, kl.14

Literárne bloky

Cesta do fantázie

Základný prehľad vývinu fantastiky, rozdelenie na horror, science fiction a fantasy a hlavné rozdiely medzi nízkou a vysokou fantasy na príklade diela J. R. R. Tolkiena a C. S. Lewisa.


Beat generation

História beatnického hnutia, ich poézia a jej filozofia spojená s recitáciou z diel popredných beatnikov.


Urbanove žriedla

Súčasná slovenská poézia od Urbana po instagram. Barbarská generácia. Prvé desaťročie nového milénia a rozvoj internetového samovydávania, transformácia poézie v dobe sociálnych sietí, slam poetry na Slovensku.


Diaľky, dobrodruhovia a digitálni nomádi

O vývoji a rozdelení cestopisov od turistických sprievodcov až po cestovateľskú fikciu. Prepojenie viacerých médii na tvorbu obsahu u moderných cestopiscov a digitálne nomádsko ako súčasný trend.


Stvoriteľ Stredozeme

Prehľad akademického pôsobenia významného jazykovedca a profesora staršej literatúry, zaujímavosti o prepojeniach medzi európskou mytológiou a Tolkienovým legendáriom a mechanizmoch vzniku umelých jazykov. S úryvkami z listov J. R. R. Tolkiena zo zbierky Bodleian Library. Pri príležitosti 50. výročia úmrtia J. R. R. Tolkiena.


Verne a jeho vynálezy

Pohľad na život autora, zaujímavosti o jeho odbornom výskume a prístupe k literatúre a o tom ako sa nedobrovoľne stal jedným zo zakladateľov "vedeckej fantastiky". Pri príležitosti 195. výročia narodenia Julesa Verna.


A grand journey

Podujatie v angličtine. O výhodách a potrebe čítania v angličtine a ako môže čítanie kníh napomôcť prirodzenému rozvoju jazykových zručností.

Kontakt:

Milan Ostrovský

oddelenie beletrie, Rázusova 1, Trnava

beletria@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 782, kl.20Katolícka moderna

Medzivojnová poézia ovplyvnená literárnymi smermi poetizmom a surrealizmom, motívy a inšpiračné zdroje, zahraničný exil a domáci exil – výber autorov je ovplyvnený ich vzťahom k Trnave

zahraničný exil: Rudolf Dilong, Andrej Žarnov, Karol Strmeň, Mikuláš Šprinc, Gorazd Zvonický

domáci exil: Janko Silan, Svetloslav Veigl, Pavol Gašparovič Hlbina, Paľo Ušák Oliva, Ján Haranta

Život a dielo jednotlivých autorov.


Trnavská skupina

Vznik a vývoj Trnavskej skupiny. Život a dielo jednotlivých autorov. 


Kontakt:

Alena Beňová

oddelenie beletrie, Rázusova 1, Trnava

beletria@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 782, kl.20


Hudobné oddelenie

Hudobno-slovné pásma

Slovenská hudba 20. storočia

Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider Trnavský

 

Česká hudba 20. storočia

Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek

 

Muzikál

West Side Story, Fidlikant na streche, My Fair Lady, Cyrano z predmestia, Na skle maľované, Dracula

 

Džez

Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peter Lipa

 

Šansón

Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hana Hegerová

 

Hudba 20. storočia

Louis Armstrong, Georg Gershwin, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Joe Cocker, ABBA, Bob Marley, Eric Clapton

 

Classical music - pop music

The Piano Guys, David Garrett

 

Ľudová pieseň

Darina Laščiaková, Miroslav Dvorský, Ján Berky Mrenica

 

Ján Dopjera

Vynálezca rezofonickej gitary dobro a festival Dobrofest v Trnave

 

Hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov

Mikuláš Schneider Trnavský

Gejza Dusík

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Georg Fridrich Händel

Joseph Haydn

Johann Strauss

Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi


Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 590

Prezentácie

Michal Milan Harminc 1869 – 1964 : Architekt dvoch storočí

• o živote a diele architekta a staviteľa budovy knižnice

 

Juraj Fándly - obyčajný farár z Naháča

• literárno-slovné pásmo o živote a diele osvietenského a ľudovýchovného farára

 

Od vzniku indoeurópskych jazykov k Proglasu

• o vzniku a vývoji slovanských jazykov až po Proglas

 

Kontakt:

Mgr. Iveta Šimčíková

útvar referenčných služieb, Rázusova 1, Trnava

bio@kniznicatrnava.sk, iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 11 782, kl.14

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?