icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Výpožičné služby

Výpožičné služby sú dostupné v oddelení odbornej literatúry, oddelení beletrie, oddelení pre deti, oddelení pre nevidacich, v hudobnom oddelení, v pobočke Tulipán a v pobočke na Prednádraží.

 • absenčné požičiavanie (mimo knižnice) 
 • prezenčné sprístupňovanie dokumentov (v priestoroch knižnice) 
 • predĺženie výpožičnej doby
 • rezervovanie dokumentov
Zobraziť kontakty
Výpožičné služby
Požičiavanie e-kníh

Požičiavanie e-kníh

Naša knižnica v spolupráci s portálom www.palmknihy.cz ponúka svojím registrovaným čitateľom novú službu - požičiavanie e-kníh.

Čitatelia si môžu z pohodlia domova cez online katalóg knižnice vybrať z viac ako 13 000 titulov e-kníh a 400 audiokníh jednoducho si ich požičať do svojho čítacieho zariadenia. V ponuke sú e-knihy zo známych českých vydavateľstiev, napr. Academia, Albatros, BB/art, Fragment, Host, Jota, Mladá fronta, Paseka, Vyšehrad.

Zobraziť viac
Požičiavanie audiokníh

Požičiavanie audiokníh

Naša knižnica v spolupráci s portálom www.palmknihy.cz ponúka svojím registrovaným čitateľom novú službu - požičiavanie audiokníh.

Zobraziť viac

Predĺženie výpožičnej doby

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave umožňuje svojim čitateľom predĺženie výpožičnej doby priamo zo svojho konta v on-line katalógu prihlásením sa do konta, kde si môže sám používateľ výpožičku predĺžiť, ak sa prihlási do systému. Predĺženie výpožičnej doby sa môže zrealizovať trikrát. Prekročenie výpožičnej doby je považované za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice JF v Trnave.

O predĺženie výpožičnej doby možno aj požiadať.

Žiadateľ môže použiť formulár Žiadosť o predĺženie výpožičnej doby alebo priamo elektronickú poštu beletria@kniznicatrnava.sk.

Žiadosť musí byť odoslaná pred uplynutím výpožičnej doby! 

Knižnica nenesie zodpovednosť za prekročenie výpožičnej doby žiadateľa o predĺženie, ak:

 • je dokument rezervovaný pre iného čitateľa 
 • už bola prekročená výpožičná doba
 • výpožičná doba daného titulu bola už trikrát predlžovaná 
 • neobsahuje požadované identifikačné údaje. 

O uvedených skutočnostiach bude žiadateľ informovaný e-mailom.

Predĺženie výpožičnej doby
Rešeršné služby

Rešeršné služby

V ponuke služieb Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave je poskytovanie rešeršných služieb. Rešerš je súpis bibliografických odkazov - zoznam dokumentov (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu.

Zobraziť viac

Medziknižničná výpožičná služba

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Výpožičky sprostredkúva útvar referenčných služieb.

Zobraziť viac
Medziknižničná výpožičná služba
Informačné služby

Informačné služby

 • regionálne, faktografické a bibliografické informácie
 • občianske informácie z oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, práva a bytovej politiky
 • faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života
 • jednorazové a priebežné rešerše na zadanú tému
 • informácie z externých databáz Slovenská národná bibliografia, Česká národná bibliografia, GALE...
 • konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní dokumentov na referáty, diplomové a dizertačné práce
 • adresné informácie na objednávku informačná výchova používateľov, hodiny informačnej výchovy pre základné a stredné školy
 • informácie z oblasti priemyselného vlastníctva - KIM UPV SR
 • poskytovanie informácii podľa Zákon č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Regionálne informácie, regionálny fond

Nájdete tu informácie o histórii, osobnostiach, inštitúciách a udalostiach trnavského regiónu.

Zobraziť viac
Regionálne informácie, regionálny fond
Pre školy a škôlky

Pre školy a škôlky

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave každoročne pripravuje podujatia pre materské a základné školy v týchto oddeleniach: 

 • oddelenie pre deti, hlavná budova, Rázusova 1 
 • pobočka Prednádražie, Mozartova 10
 • pobočka Tulipán, ZŠ Gorkého ul. 21
 • hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

Pre stredné školy podujatie prispôsobujeme konkrétnej objednanej skupine – počet žiakov, časový rozvrh, požiadavky učiteľa. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vašim ďalším požiadavkám.

Zobraziť viac

Pre deti

Knižnica pre svojich detských čitateľov okrem výpožičiek v detskom oddelení ponúka široké spektrum podujatí. Malí aj väčší čitatelia u nás nájdu množstvo náučných aj zábavných publikácií.

Pre deti
Ostatné služby

Ostatné služby

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave poskytuje svojim návštevníkom: 

Zobraziť viac

Cenník služieb

V cenníku nájdete ceny za registráciu a evidenciu čitateľov, ceny za knižnično-informačné služby, ceny medziknižničnej výpožičnej služby, sankčné poplatky, ceny za spoplatňované úkony za sprístupnenie informácií a ceny za ďalšie služby.

Zobraziť cenník
Cenník služieb

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?