Zobraziť štandardnú verziu stránky

História knižnice

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.


Dnes Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka viac ako 220 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu. Registruje každý rok asi 11 tisíc čitateľov rôznych vekových skupín a okolo 230 tisíc návštevníkov. Virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg ročne až 120 tisíc návštevníkov. 

V roku 2007 bol kolektív pracovníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ocenený Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja a rektor Trnavskej univerzity udelil knižnici Jubilejnú medailu Trnavskej univerzity za prínos k vzdelávaniu. 

  • 14. február 1927 Verejná knižnica mesta Trnavy 
  • 1. január 1953 Okresná ľudová knižnica v Trnave. Sídlom sa stala budova bývalej hospodárskej banky na Rázusovej ulici;
  • 1. január 1997 Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
  • 1. apríl 2002 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj

Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Jej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Sídli v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku - v Trnave. Svojou históriou nadväzuje na prvú verejnú čitáreň národného buditeľa Martina Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a verejnú mestskú knižnicu v Trnave, ktorú založil Bratislavský maďarský vzdelávací spolok v roku 1886. 

Verejná knižnica v dnešnom poňatí vznikla až po prijatí zákona o verejných knižniciach v roku 1919. Po dlhotrvajúcich prípravách od roku 1921 bola otvorená 14. februára 1927. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott a sídlila v budove Trnavskej univerzity - Adalbertíne. Ako knihovník v nej pôsobil aj dramatik Ferko Urbánek. 

30. apríla 1952 bola zriadená Okresná knižnica v Trnave a presťahovala sa do budovy bývalej Slovenskej poľnohospodárskej banky, sídli v nej dodnes. Budovu banky projektoval a postavil významný slovenský architekt Michal Milan Harminc. Služby poskytuje širokej verejnosti, študentom troch univerzít v meste, orgánom miestnej samosprávy trnavského regiónu a všetkým záujemcom v centrálnej budove, v 4 pobočkách a špecializovanom hudobnom oddelení, ktoré sídli v renesančnom Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. 

V roku 1997 sa stala krajskou knižnicou. Plní funkciu informačného, vzdelávacieho a poradenského centra pre 96 obecných a mestských knižníc okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany a 3 regionálnych knižníc Trnavského kraja. 

Od roku 1952 prešla viacerými organizačnými zmenami. Celé obdobie existencie knižnice je v znamení rozširovania a skvalitňovania knižničných služieb. 

V súčasnosti tvorí knižničný fond asi 220 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Informácie o dokumentoch v fonde knižnice je možné získať v on-line katalógu

Svojim návštevníkom poskytuje výpožičné služby, sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc, slabozrakým, nevidiacim a inak zdravotne postihnutým požičiava zvukové knihy, poskytuje informácií o trnavskom regióne, jeho histórii a živote a verejný internet. 

Záujemcom tiež poskytuje špeciálne informácie z oblasti duševného a priemyselného vlastníctva a špeciálne informácie z fondov Parlamentnej knižnice NR SR. 

Pre širokú verejnosť a záujmové skupiny pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia - stretnutia s tvorcami kníh - spisovateľmi, básnikmi prekladateľmi, ilustrátormi...; programy na podporu čítania detí, vyučovacie hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy v knižnici,...

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?