Zobraziť štandardnú verziu stránky

Literárny salón 2020

Vyhodnotenie Literárneho salónu 2020, kliknite tu (youtube.com)

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave počas otvorenia Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji vyhlásila celoslovenskú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Bola vyhlásená aj mimoriadna cena župana TTSK Moje stretnutie s Jurajom Fándlym.

Uzávierka súťaže bola 21. 8. 2020. Do súťaže sa prihlásilo 63 autorov s 220 prácami. 

Odborná hodnotiaca porota v zložení - Alexander Halvoník, Zlata Matláková a Radoslav Matejov.

Slávnostné odovzdávanie cien bolo naplánované na 28. 10. 2020 za osobnej účasti víťazov a pozvaných hostí.

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie sa diplomy víťazom zaslali poštou.   

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

VÝSLEDKY

Kategória 19-40 rokov poézia:

  1. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

  2. miesto: Emma Urbanová, Martin

  3. miesto: Miroslava Košťálová, Mojmírovce

Čestné uznanie udelené:

   Gejza Lakatoš, Poruba

   Anna Tamajková, Špačince


Kategória nad 40 rokov poézia:

 1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

 2. miesto: Edita Striežencová, Trnava

 3. miesto: Aneta Beňková, Veľký Krtíš

Čestné uznanie udelené: Marta Bavoľárová, Budimír


Kategória 19-40 rokov próza:

 1. miesto: Ľudmila Magdolenová, Prievidza

 2. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

 3. miesto: Martin Mišún, Šenkvice

Čestné uznanie udelené: Miroslava Košťálová, Mojmírovce


Kategória nad 40 rokov próza:

 1. miesto: Alexander Scholz, Banská Bystrica

 2. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

 3. miesto: Juraj Ďúran, Trnava

Čestné uznanie udelené: Marián Čurko, Čataj


Porota sa rozhodla, že sa udelia 3 mimoriadne ceny župana TTSK pod názvom Moje stretnutie s Fándlym, a to 1 cena za poéziu a 2 ceny za prózu bez udania poradia:

   Edite Striežencovej z Trnavy za báseň Piľní hospodár Juraj Fándly,

   Lucii Hercekovej z Hlohovca za prózu Fándlyho noc v Naháči,

   Sare Benkovej z Viedne za prózu Stretnutie s Jurajom Fándlym.


Z ocenených prác bol zostavený zborník Literárny salón Trnava 2020.

Pravidlá súťaže

Kategórie:

 • Poézia                                                                                  
 • Próza                                                                                                                                                                             

Vekové kategórie

 • kategória: od 15 – 18 rokov
 • kategória: od 19 – 40 rokov
 • kategória: nad 40 rokov
 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.
 2. Téma prác je ľubovoľná.
 3. Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže - najviac 5 básní, 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami).
 4. Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), vek autora.
 5. Súťažné práce je potrebné zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020.
 6. Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému príspevku aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca.
 7. Súťažiaci je zároveň povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať: LITERÁRNY SALÓN.
 8. Uzávierka súťaže je 21. august 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v októbri 2020. Autori víťazných prác budú pozvaní poštou, príp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke knižnice.
 9. V obidvoch kategóriách budú udelené 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori ocenia diplomom a knižnou poukážkou v hodnote 100 Eur literárnu prácu na tému: Moje stretnutie s Jurajom Fándlym (pri príležitosti 270. výročia jeho narodenia).
 10. Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov.
 11. Každá kategória bude hodnotená samostatne.
 12. Odborná porota má právo niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.
 13. Rukopisy prác sa nevracajú späť ani na vyžiadanie autorov.
 14. Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným zverejnením po náležitom zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na webovej stránke organizátora. 
 15. Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, 0911 098664,

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

Literárny salón Trnava 2017

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Simona Dolníková
 2. miesto: Magdaléna Martišková
 3. miesto: Michal Sabol

Čestné uznanie:   Kristína Komárová

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Stanislava Novotová
 2. miesto: Dominik Štrbo
 3. miesto: Eva Jenčuráková

Čestné uznanie :  Martin Chudý


3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Zuzana Martišková
 2. miesto: Gabriela Grznárová
 3. miesto: Emília Molčániová, Peter Šipoš

Čestné uznanie: Emília Filipová, Beata Vargová-Kuracinová

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Martin Praslička
 2. miesto: Kristián Lazarčík
 3. miesto: Marek Moravčík

Čestné uznanie: Veronika Mišková, Natália Markováy

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Martin Vonšák
 2. miesto: Katka Koláriková
 3. miesto: Xénia Faktorová

Čestné uznanie:       Ján Bidovský, Karin Chrvalová

            

3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Ján Vaník
 2. miesto: Zuzana Martišková
 3. miesto: Emília Molčániová

Čestné uznanie:  Janka Blašková, Juraj Ďúran

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?