icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Krajská pobočka Spolku slovenských knižníc a knihovníkov v Trnave

Činnosť

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava je súčasťou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, profesijného združenia pracovníkov knižníc a informačných inštitúcií. Celoslovenský spolok vznikol v roku 1946 ako prvý profesijný spolok na Slovensku.

Krajská pobočka organizuje v rámci svojej činnosti rôzne záujmové a vzdelávacie podujatia pre svojich členov a priaznivcov.

Zobraziť aktuality
Činnosť

Plán Krajskej pobočky SSKK na rok 2023

Týždeň slovenských knižníc 2023       

Termín: 6. - 10. 3. 2023

Celoslovenské slávnostné otvorenie sa uskutoční 6. 3. 2023 v Krajskej knižnici Žilina.

Otvorenie v trnavskom kraji bude 7. 3. 2023.

Jedným z bodov programu bude oceňovanie knihovníkov.

Návrhy na ocenenie svojich kolegov možno posielať do 31. 1. 2023 členom výboru. 


Knižnice seniorom 2. Odborný seminár pre pracovníkov knižníc.

Hlavným organizátorom je Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

Termín: 6. alebo 7. 6. 2023

Miesto: Aula Pazmaneum TU


Kolokvium v spolupráci s Regionálnym spolkom slovenských historikov

Termíny: 23. 2. 2023; 8. 3. 2023


Burza kníh

V spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Výťažok za KP SSKK bude použitý na odbornú exkurziu.

 

Odborná exkurzia

Knihovna Bedřicha Beneše Buchovana v Uherskom Hradišti, kde je kolíska Noci s Andersenom

Termín: september 2023

 

Členská schôdza

Hodnotiaca členská schôdza spojená s kultúrnym programom

Termín: december 2023

Členovia výboru KP SSKK Trnava

V roku 2022 zvolili členovia Krajskej pobočky SSKK v Trnave nový výbor, ktorý povedie pobočku v období 2023 - 2026, v zložení:

Predsedníčka:

  • PhDr. Zuzana Martinkovičová, predsedníčka, Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, kniznica@truni.sk

Členovia:

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?