icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Krajská pobočka Spolku slovenských knižníc a knihovníkov v Trnave

Činnosť

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava je súčasťou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, profesijného združenia pracovníkov knižníc a informačných inštitúcií. Celoslovenský spolok vznikol v roku 1946 ako prvý profesijný spolok na Slovensku.

Krajská pobočka organizuje v rámci svojej činnosti rôzne záujmové a vzdelávacie podujatia pre svojich členov a priaznivcov.

Zobraziť aktuality
Činnosť

Plán Krajskej pobočky SSKK na rok 2024

Plán činnosti KP SSKK na rok 2024

4. 3. – 8. 3. 2024 Otvorenie Týždňa slovenských knižníc. Termín v kraji v súčinnosti s KP SSKK.

22. 3. 2024              Noc s Andersenom

Podujatia v spolupráci so Spolkom historikov Tyrnavia a Spolkom slovenských žien Živena:

5. 3. 2024        Kolokvium Klíma včera, dnes a zajtra

8. 3. 2024        Kolokvium Žena v priebehu vekov, venované 155. výročiu založenia spolku Živena

14. 5. 2024      Prednáška a prehliadka výstavy historických tlačí v Oláhovom seminári, v spolupráci so ZsM, lektor Mgr. Milan Ševčík 


3. 6. 2024             Mládež a knižnice. Vzdelávanie knihovníkov

25. 6. – 26. 6. 2024   Burza kníh

4. 9. 2024                  Odborná exkurzia do knižníc Dolného Kubína

Stretnutie členov výboru so seniormi regiónu Senica, Skalica, termín september, október

Výročná členská schôdza, termín december


Členovia výboru KP SSKK Trnava

V roku 2022 zvolili členovia Krajskej pobočky SSKK v Trnave nový výbor, ktorý povedie pobočku v období 2023 - 2026, v zložení:

Predsedníčka:

  • PhDr. Zuzana Martinkovičová, predsedníčka, Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, kniznica@truni.sk

Členovia:

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?