icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Biblioterapia

Biblioterapia – pojem biblioterapia vznikol spojením gréckych slov biblion – kniha a therapeia – liečiť. Základ biblioterapie je cielené používanie kníh a vhodne zvoleného textu k zlepšeniu psychického stavu človeka. Pilarčíková-Hýblová (1997) zhrnula najčastejšie uvádzané biblioterapeutické ciele: urýchlenie adaptácie na novú životnú situáciu, odvrátenie pozornosti od vlastných problémov, vnútorná motivácia, aktivizácia a stimulácia k uzdraveniu, sebarealizácia, zvýšenie sebavedomia, urýchlenie socializácie a stimulácie komunikácie s okolím, zmena postojov, hodnôt, rozvíjanie pamäti, myslenia a pozornosti, zvládnutie životných kríz a prekonávanie vnútorných konfliktov, pozitívna stimulácia emocionálneho, etického a sociálneho cítenia.

Úloha knihovníkov v oblasti biblioterapie je preventívne pôsobiť na jedincov využívaním prvkov biblioterapie a poskytovať psychickú podporu tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Zdroj: PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, Slávka. 1997. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš: Vydané vlastným nákladom, 1997. 72 s. ISBN 80-967875-4-3.,

SVOBODA Pavel: Biblioterapie. In MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. 508 s. ISBN 978-80-247-4172-7 

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa cielene realizuje v hudobnom oddelení. 

Kontakt:   PhDr. Alena Vozárová  

tel.:       033/5511590

e-mail:     hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

Odporúčaná literatúra na tému Chudoba a postihnutie

Chlapec a pes

BŘEZINOVÁ, Ivona: Chlapec a pes. Praha: Albatros, 2011. 56 s. ISBN 978-80-00-02749-4

Chlapec na vozíku zažije zaujímavé príhody so svojím psíkom, ktorý je jeho asistentom.

Krič potichu, braček

BŘEZINOVÁ, Ivona: Krič potichu, braček. Bratislava: Perfekt, 2017. 205 s. ISBN 978-80-8046-871-2 

V knihe je opísaný život chlapca, ktorý je iný ako jeho rovesníci. Odlišnosť pramení z jeho autistickej poruchy. Autorka s humorom, citlivo a realisticky ponúka mladým čitateľom možnosť odhodiť predsudky o týchto ľuďoch a byť empatickým človekom.

Lentilka pre dedka Edka

BŘEZINOVÁ, Ivona: Lentilka pre dedka Edka. Bratislava: Perfekt, 2015. 80 s. ISBN 978-80-8046-729-6

Dodkov dedko trpí Alzheimerovou chorobou. Vnúčik s ním zažije veľa veselých príbehov, ktoré sú ale o vážnej téme. Príbehy sú určené pre deti od sedem rokov

Skôr než zomriem

DOWNHAMOVÁ, Jenny: Skôr než zomriem. Bratislava: Ikar, 2009. 264 s. ISBN 978-80-551-1868-0

Ústrednou témou románu je žiť a milovať aj napriek smrteľnej chorobe. Je oslavou života, ktorý chce šestnásťročná Tesse prežiť naplno, tak ako jej zdraví rovesníci.

Domov pro Marťany

DRIJVEROVÁ, Martina: Domov pro Marťany. Praha: Albatros, 1998. 133 s. ISBN 80-00-00614-6

Kniha je určená pre deti, ktoré žijú s postihnutým súrodencom. Ide o príbeh desaťročného dievčatka, ktorého brat má Downov syndróm. Rodičom detí s Downovým syndrómom poskytuje užitočné informácie.

O Bezvláske: aby sa všetky deti

FUTOVÁ, Gabriela: O Bezvláske: aby sa všetky deti usmievali.  Poprad: Dobrý anjel, 2016. 35 s. ISBN 978-80972298-0-1

Jemný a úprimný príbeh o netradičnej princeznej, ktorá nemá vlasy. Chorým deťom dodáva sebavedomie a zdravé učí tolerancii.

Joni – začiatok cesty

EARECKSON Tada, Joni: Joni – začiatok cesty. Bratislava: Creativpress, 1994. 173 s. ISBN 80-7131-020-4

Sedemnásťročná Joni ochrnie dôsledkom nešťastného skoku do vody. Príbeh svedčí o jedinečnom postoji Joni, že žiť sa oplatí.

Na vine sú hviezdy

GREEN, John: Na vine sú hviezdy. Bratislava : Ikar, 2013. 238 s. ISBN 978-80-554-3329-4

Trinásťročnému dievčaťu Hazel diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy v štvrtom štádiu. nakoniec sa metastázy v pľúcach zmenšili, musí však byť hadičkami pripútaná ku kyslíkovej fľaši. Zaľúbi sa do ťažko chorého Augusta a sním objavuje nepoznaný svet lásky medzi životom a smrťou.

Všade samé korytnačky

GREEN, John: Všade samé korytnačky. Bratislava: Ikar, a.s.Yoli, 2018. 245 s. ISBN 978-80-551-5970-6

Šestnásťročná Aza trpí obsesívno-kompulzívnou poruchou a nedokáže regulovať prúd svojich myšlienok. Príbeh sa zaoberá aj tým, ako sa s chorobou vyrovnať a či možno nad ňou so správnou liečbou na istý čas vyhrať.

KR. V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória

HEVIER, Daniel: KR. V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória. Bratislava: Trio: Publishing, 2012. 114 s. ISBN 978-80-89552-42-9

Autor zaujímavo píše o neobyčajných deťoch, trpiacich hemofíliou, ktoré dokážu žiť napriek svojej diagnóze aktívne, tvorivo a veselo. Je to napínavý, vzrušujúci a humorný príbeh vhodný pre všetky deti.

Mimi & Líza

KEREKEŠOVÁ, Katarína – MOLÁKOVÁ, Katarína – SALMELA, Alexandra: Mimi & Líza. Bratislava : Slovart : Fool Moon, 2013. 165 s. ISBN 978-80-556-1088-7

Mimi je nevidiace dievčatko, ktoré spolu s neposednou Lízou prežíva dobrodružstvá, pri ktorých zrak zrazu nie je tak dôležitý.

Tichý výkrik

LABORITOVÁ, Emmanuelle: Tichý výkrik. Bratislava: Mladé letá, 1996. 166 s. ISBN 80-06-00669-5

Emmanuella sa ako nepočujúca naučila posunkovú reč a konečne sa pred ňou otvoril svet. Vďaka pochopeniu láskavých rodičov získala pevnú pôdu pod nohami. Venovala sa profesionálnemu divadlu vo Francúzku.

A zasa preskakujem kaluže

MARSHALL, Alan: A zasa preskakujem kaluže. Bratislava: Mladé letá, 1990. 208 s. ISBN 80-06-00234-7

Autobiografický román o malom Alanovi, ktorý na austrálskom vidieku úspešne bojuje s detskou obrnou. Napriek tomu, že ho dospelí považujú za mrzáka, snaží sa zo všetkých síl vyrovnať svojim vrstovníkom a uzdraví sa.

Päť minút pred večerou

PROCHÁZKOVÁ, Iva: Päť minút pred večerou. Bratislava: Q 111, 2010. 35 s. ISBN 978-80-89092-58-1

Príbeh nevidiaceho dievčatka Babetky, ktorá večer počúva otcovo a mamine rozprávanie a prostredníctvom neho sa zoznamuje so svetom. Rozprávanie prebúdza jej fantáziu. Príbeh má šťastný koniec.

Maliny dozrievajú v dažd

SYROVÁ, Marika: Maliny dozrievajú v daždi. Bratislava: Mladé letá, 1990. 198 s. ISBN 80-06-00252-5

Katka neprežíva bežné problémy svojich štrnásťročných rovesníčok, pretože bojuje s vážnou chorobou, ktorá ju postihne z jedného dňa na druhý. Na konci príbehu na Katku čaká víťazstvo pevnej vôle.

Stretneme sa v mojom raji

ZACHERT, Christel: Stretneme sa v mojom raji. Bratislava: Ikar, 1994. 142 s. ISBN 80-7118-118-8

Literárne spracovanie skutočného príbehu pätnásťročného dievčaťa, ktoré ochorie na rakovinu, bojuje s touto nevyliečiteľnou chorobou a vyrovnáva sa so svojím ťažkým osudom.

Rozprávky z ôsmeho svetadielu

ZÁHOROVÁ, Silvia: Rozprávky z ôsmeho svetadielu. Bratislava: Slovart : Nadácia LINAJE, 2012. 105 s. ISBN 978-80-556-0729-0

Autorka desiatich príbehov je matkou autistického Maroška. Kniha je vhodná pre deti od štyroch rokov a ich rodičov. Zaujímavosťou knihy je, že sa v nej vyskytujú slovné spojenia v kontexte rozprávky, ktoré používajú autisti vo svojej reči.

Zábudlivé Ginko

ZÁMEČNÍK, Matej: Zábudlivé Ginko. Matej Zámečník, 2019. 43 s. ISBN 978-80-570-0706-7

Pán Ginko je starý, múdry strom, ktorý zabúda. Milý príbeh pre deti podporuje pacientov s ochorením sklerózy multiplex.

Odporúčaná literatúra na tému chudoba (materiálny nedostatok, bezdomovectvo)

Ďaleká cesta za domovom

ADAMS, Richard: Ďaleká cesta za domovom.Bratislava: Slovart, 2017. 448 s. ISBN 978-80-556-3044-1

Skupinka vystrašených králikov si hľadá nový domov a lepší život. Je to veľmi dlhá cesta, plná prekážok.

Zatúlaný Gombík

CSONTOSOVÁ, Zuzana: Zatúlaný Gombík. Bratislava: Občianske združenie Proti prúdu, 2014.   77 s. ISBN 978-80-971154-3-2

Autorka opisuje život na ulici prostredníctvom psíka, ktorý sa zatúlal. Pomáha tak deťom pochopiť ako sa človek ocitne bez domova.

Tuláčik a Klára

GROCH, Erik Jakub: Tuláčik a Klára.  Vydavateľstvo: Knižná dielňa, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970776-0-0

Tuláčik bol malý psík, ktorý sa zatúlal veľmi ďaleko a spriatelil sa s malým dievčatkom Klárou. Spolu sa učili riešiť životné problémy. Autor ponúka taký svet, v ktorom vládne čistota citu, myšlienky a skutku. Svojimi krásnymi príbehmi chcel najmenším čitateľom odkázať, že byť dobrý k sebe a k druhému je prirodzené a dobré samo o sebe a zároveň otvoriť dvierka k pochopeniu sveta okolo nich.

Odpad

MULLIGAN, Andy: Odpad. Praha: Argo, 2014. 234 s. ISBN 978-80-257-1187-3

Traja chlapci žijú v Brazílii v chudobe na skládke odpadu. Živia sa tým, čo nájdu na smetisku. Náhodou objavia stopu, ktorá ich vedie k veľkej sume peňazí.

Pes tutulák

PENNAC, Daniel: Pes tutulák.  Bratislava: Asociácia Corpus: NM CODE, 2016. 81 s. ISBN 978-80-972585-1-1

Dobrodružné putovanie psa, ktorého zahodili, lebo bol škaredý. Učí sa spoznávať svet, ľudí, hľadá priateľstvo a lásku.

Prečo bývame za mestom

STAMM, Peter: Prečo bývame za mestom.  Bratislava: Perfekt, 2014. 38 s. ISBN 978-80-8046-  659-6

Sedemčlenná rodina sa neustále sťahuje z miesta na miesto. Kniha je o hľadaní domova, hľadaní šťastia, súdržnosti a vzájomného porozumenia v rodine.

Odporúčaná literatúra na tému medziľudské vzťahy

Snehová kráľovná

ANDERSEN, Hans Christian: Snehová kráľovná. Bratislava: Mladé letá, 2003. 30 s. ISBN 80-10-00283-6

Príbeh sa sústreďuje na chlapca Kaja a dievča Gerdu, ktorým Kajova babička rozpráva príbeh o Snehovej kráľovnej. Kaj nasadol do saní Snehovej kráľovnej a zabudol na Gerdu. Gerda Kaja zachráni svojou láskou.

Malý lord Fauntleroy

BURNETTOVÁ, Frances Hodgson: Malý lord Fauntleroy.  Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012. 175 s. ISBN 078-80-8061-624-3

Malý lord je príbeh o láskavosti, učí statočnosti, odvahe, láske a pochopeniu druhých, neodsudzovanie za nedostatky, ale hľadanie čistého jadra v každom človeku. Sedemročný Cedrik sa plaví cez oceán za svojím starým otcom, ktorý sa pod vplyvom Cedrika mení zo zlého a bezcitného človeka na láskavého starca.

Šťastie je líška

DACIUTÉ, Evelina, KIUDULAITÉ, Aušra: Šťastie je líška. Bratislava: Ikar, a.s. - Stonožka, 2018. 44 s. ISBN 978-80-551-6266-9

Hlavnou postavou príbehu je chlapec Jakub, ktorému sa jedného dňa objaví líška a vstúpi do jeho života. Príbeh rozpráva o šťastí, priateľstve a snoch, ale aj o tom, čo je veľmi dôležité. 

Rychlé šípy

FOGLAR, Jaroslav: Rychlé šípy. Praha: Olympia, 1991. 48 s. ISBN 80-7033-179-8

Partia piatich chlapcov stojí na strane dobra a ukazujú svojim vrstovníkom ako sa ušľachtilo správať a byť prospešný svojmu okoliu.

O modrom kocúrikovi

HELLSTROM-KENNEDY, M. O modrom kocúrikovi. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. 39 s. ISBN 80-7181-729-5

Malé dievčatko Zuzka si veľmi želalo mať nejaké zvieratko, ktoré by jej patrilo. Dostala modré mačiatko, s ktorým zažila veľa dobrodružstiev.

Môj šťastný život

LAGERCRANTZ, Rose: Môj šťastný život. Bratislava: Verbarium, 2014. 138 s. ISBN 978-80-89612-20-8

Tina je dievčatko, ktoré každý deň počíta, kvôli čomu bola šťastná. Príbeh je o priateľstve, lúčení a šťastí. Autorka veľmi pekným spôsobom pripomína, čo je skutočne dôležité v živote.

Darca

LOWRY, Lois: Darca. Bratislava: Artforum, 2014. 228 s. ISBN 978-808150-065-7

Dvanásťročný Jonas žije vo svete riadenom prísnymi pravidlami. Všetci sú spokojní, poslušní a bezcitní akoby boli necitliví a bez srdca. Jonas to rozpoznáva – v akom svete chceme žiť – zdanlivo dokonalom, ale neľudsky bezcitnom alebo v nedokonalom, kde ale láska má šancu.

Jakub s veľkými ušami

MILČÁK, Ján: Jakub s veľkými ušami. Levoča: Modrý Peter, 2010. 111 s. ISBN 978-80-85515-90-9

Malý chlapec Jakub má bohatý vnútorný svet a z okna izby pozoruje vonkajší svet. Chlapec si nájde vzťah s prefíkanou vranou Florenťankou, ktorá každé ráno prilieta za ním.

Objím ma, prosím!

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Objím ma, prosím! Bratislava: Ikar, 2019. 36 s. ISBN 978-80-551-6843-2

Otec medveď spolu so svojím synom putujú po lese a objímajú každého, koho stretnú. Otec svojmu synovi prezradí, že prostredníctvom objatia sa svet stáva krajším.

Grétkin príbeh

NÖSTLINGER, Christine: Grétkin príbeh. Bratislava: Verbarium, 2014. 194 s. ISBN 978-80-89612-14-7

Grétka prežíva rozpad vzťahu jej rodičov. napätie z rodiny sa prenesie aj do školy, kde dôjde k bitke. Obidvaja rodičia musia ísť za riaditeľom. Podarí sa im obnoviť komunikáciu a spojiť rodinu?

Strom, ktorý dáva

SILVERSTEIN, Shel: Strom, ktorý dáva. Prešov: OZ Slniečkovo, 2011. 52 s. ISBN 978-8089-314-20-1

Poetický príbeh, ktorý svojou jednoduchosťou a čistotou textu pojednáva o hĺbke života a prináša mravné posolstvo. Je o vzťahu chlapca a stromu, teda vzťahu dávajúceho rodiča a prijímajúceho dieťaťa.

Ema a Max

ŠAJGALÍKOVÁ, Jana: Ema a Max. Rozprávka o psíkovi Gagarinovi. Bratislava: Literárne infomačné centrum, 2018. 80 s. ISBN 978-80- 8119-112-1

Osemročná Ema má dva domovy. jeden u otca a druhý u mamy, lebo majú striedavú starostlivosť.Spolu s kamarátom Maxom, ktorý má psa Gagarina chcú napísať knihu pre dospelých, aby lepšie chápali detský svet

Malá princezná

ULIČIANSKY, Ján: Malá princezná. Bratislava: Dixit, 2014. 83 s. ISBN 978-80-89662-10-4

Príbeh je o malej princeznej, ktorá túži si nájsť na našej Zemi svoje miesto, svoju adresu a svoju mamu. Na svojej ceste stretáva rôzne ženy, ale ani jedna z nich nie je jej pravou mamou. Príbeh prinúti čitateľa rozmýšľať o pravých životných hodnotách, sile lásky, priateľstva a ľudskej blízkosti.

Odporúčaná literatúra na tému rodina vlastná a nevlastná

Konrád z konzervy

NOSTLINGER, Christine: Konrád z konzervy. Bratislava: Verbarium, 2014. 132 s. ISBN 978-80-89612-09-3

Pani Betke kuriér omylom doručí obrovský balík, v ktorom bolo instantné dieťa Konrád. Veľmi si ho obľúbila a učí sa byť mamou. Keď začnú Konráda hľadať, pani Betka sa ho odmietne vzdať a spolu s priateľmi vymyslia plán.

Pošlete ma preč?

NYSTROM, Carolyn: Pošlete ma preč? Bratislava: Občianske združenie Návrat: Porta libri, 2004. 43 s. ISBN 80-89067-23-9

Príbeh o chlapcovi Ondrejovi a jeho adoptívnej rodiny, ktorá sa mu snaží pomôcť prostredníctvom rozhovorov a hľadaním citlivých odpovedí. Knižka je zdrojom podnetov a povzbudenia pre rodiny, ktoré si adoptovali deti.

Soví spev: potopa

PROCHÁZKOVÁ, Iva: Soví spev: potopa. Bratislava: Q 111, 2008. 130 s. ISBN 978-80-89092-41-3

Sedemnásťročný Armin žije s matkou emigrantkou z Čiech a s mladšou sestrou v Brémach. Keď sa pri Brémach roztrhne hrádza, Armin odváža na improvizovanej plti vyrobenej z dverí sestru do nemocnice.

Středa nám chutná

PROCHÁZKOVÁ, Iva: Středa nám chutná. Praha: Albatros, 2013. 63 s. ISBN 978-80-00-03136-1

Príbeh sa odohráva v prostredí detského domova Slnečnica, kde pani riaditeľka vytvára deťom nový domov. Hlavná postava dievčatko Cilka dokáže všetkých „nakaziť“ svojou dobrou náladou.

Heidi, dievčatko z hôr

SPYRI, Johanna: Heidi, dievčatko z hôr. Bratislava: Junior, 2001. 100 s. ISBN 80-7146-609-3

Príbeh sa odohráva v malebnom kraji švajčiarskych Álp. Malá Heidi je sirota a prežíva svoj život u dedka Konráda alebo u protivnej tety Bety. Heidi má nesmiernu lásku k ľuďom a k zvieratám.

GALLEN, Andrea: Mrzáčik. Bratislava: THIS IS LOCCO s.r.o., 2020. 256 s. ISBN 978-80-570-1592-5

Príbeh je o deťoch v detskom domove. Je medzi nimi malý liečiteľ, ktorý pomáha všetkým naokolo a je obdarovaný iným pohľadom na svet ako ostatní.

Odporúčaná literatúra na tému smrť blízkeho človeka

Starý otec a ja

ALEX, Marlee a Ben: Starý otec a ja. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2012. 43 s. ISBN 978-807140-392-0

Detský čitateľ sa prostredníctvom malej Márie zoznamuje so smrťou z kresťanského hľadiska.

Artičokové srdcia

BRAHMACHARI, Sita: Artičokové srdcia. Bratislava: Slovart, 2013. 286 s. ISBN 978-80-556-0711-5

Dvanásťročná Mirka dostala od starej mamy prívesok v tvare artičoky, lebo ľudské srdcia sú ako artičoka – vonkajšie lístky sú tvrdé a chránia jemný zraniteľný stred. Mirka prežíva smrteľnú chorobu starej mamy a jej lúčenie sa so svetom.

Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek

GÓMEZ, Iván: Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek. Bratislava: Plamienok, 2016. 77 s. ISBN 978-80-971377-2-4

Malé dievčatko Ajka, ktorému zomrela mamička, a jej verný kamarát labrador Grof objavujú a putujú spolu krajinou sopiek. Prežívajú spolu blízkosť a lásku. Terapeutická kniha ubezpečuje hlavnú hrdinku, že je vzácna, jedinečná a nikdy nie je sama.

Príď sa so mnou rozlúčiť

HANDOVÁ, Cynthia: Príď sa so mnou rozlúčiť. Praha: CooBoo, 2015. 359 s. ISBN 978-80-7447-107-0

Lexie sa snaží dať svojmu životu po smrti svojho brata, ktorý jej veľmi chýba, nový zmysel. Uvedomuje si, že ľudia, ktorých ľúbime, ju v skutočnosti nikdy neopustia.

Ja som smrť

LARSENOVÁ, Elisabeth Helland: Ja som smrť. Uloža: Knižná dielňa, 2016. [nestr.] ISBN 978-80-970776-7-9

Autorka sa snaží priblížiť k téme smrti a narušiť tabu, ktoré túto tému obklopuje.

Volání netvora

NESS, Patrik: Volání netvora. Brno: Jota, 2012. 214 s. ISBN 978-80-7462-151-2

Trinásťročný Conor sa musí vyrovnať s blížiacou sa smrťou svojej matky, ktorá je vážne chorá a otec žije za morom v Amerike. V noci Conora navštevuje netvor, ktorý sa s ním chce rozprávať.

Dovidenia teta Anka

NYSTROM, Carolyn: Dovidenia teta Anka. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2005. 44 s. ISBN 80-89067-32-8

Knižka pomáha rodičom stáť pri dieťati, keď prežíva smútok a bolesť z odchodu milovanej osoby.

Kamzíkův velký skok

RUŠAR, Daniel: Kamzíkův velký skok. Praha: Paseka, 2016. 37 s. ISBN 978-80-262-1009-2

Malému kamzíkovi zahynie starší brat. S pomocou svojej matky sa kamzíkovi podarí s jeho smrťou vyrovnať a preskočiť hlbokú priepasť.

Odporúčaná literatúra na tému Šikanovanie

Boj o první místo

FOGLAR, Jaroslav: Boj o první místo. Praha: Atos, 1990. 107 s.

Dej sa odohráva v školskej triede. Rudo je šikovný chlapec, ktorý zneužíva svoju prevahu k ovládaniu kolektívu. Peter je protikladom Ruda, ktorý ho deptá a zosmiešňuje. Peter vďaka svojej pevnej vôli si dokáže získať spolužiakov a učiteľov na svoju stranu.

Audrey se vrací

KINSELLA, Sophie: Audrey se vrací. Praha: BB/art, 2015. 268 s. ISBN 978-80-7507-509-3

Štrnásťročnú Audrey spolužiačky kruto šikanovali, preto má veľký strach a cíti sa lepšie v tme alebo za tmavými okuliarmi. Zoznámi sa s kamarátom jej staršieho brata a kvôli nemu sa odváži ísť opäť medzi ľudí.

Skutočný kamará

PREGL, Sanja: Skutočný kamarát. Bratislava: Pro Solution, 2017. Nestr. ISBN 978-80-8139-099-9.

Oliver je obyčajný chlapec, ktorý vo svojej fantázii sníva o tom, že sa stane superhrdinom. V škole je svedkom šikanovania mladších spolužiakov a je rozhodnutý s tým niečo urobiť.

Vivaldi

TORVUNDOVÁ, Helge: Vivaldi. Knižná dielňa, 2018. 96 s. ISBN 978-80-972841-2-1.

Kniha je o skrytej šikane, dôležitosti všímať si svoje okolie a o odvahe zasiahnuť v prípade, ak iní konajú nesprávne. Je aj posolstvom, že človek môže veci zmeniť, ak sa nebojí dať najavo svoj nesúhlas.

Len to nikomu nepovedz

VARÁČKOVÁ, Miroslava: Len to nikomu nepovedz. Bratislava: Slovart, 2015. 237 s. ISBN 978-80-556-1417-5.

Eva je terčom posmechu medzi spolužiakmi a snaží sa byť neviditeľná. Nachádza jedinú radosť zo života v tanci a tam jej osud uštedrí najtvrdšiu ranu.

Jednu jí vrazím

ZÖLLER, Elisabeth: Jednu jí vrazím. Libernice: Víkend, 2007. 126 s. ISBN 978-80-7222-4340

Eva tyranizuje triedu, ide z nej strach. Dokáže sa napadnutá Ema brániť presile? Hľadá medzi spolužiakmi spojencov. Podarí sa jej v triede zastaviť šikanu?

Odporúčaná literatúra na tému prekonanie strachu

Kubko nechce čítať

BRAUNOVÁ, Petra: Kubko nechce čítať. Praha: Albatros, 2009. 72 s. ISBN 978-80-00-02344-1

Kubko nechcel čítať, písať ani počítať. Pani učiteľka prišla na to, čo so žiakom, ktorého škola nezaujíma. Odvtedy sa deti s Kubkom do školy tešia.

O červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi

ŠUK, Oleg – ŠUKOVÁ Zuzka. O červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi. Košice: Vienala, 2004. 59 s. ISBN 80-88922-90-9

Je to príbeh o našej osamelosti, o porozumení a prekonaní strachu. Skutočná láska spočíva v tom, že necháme druhému priestor pre slobodné rozhodovanie.

Lenka. Netreba sa školy báť

VYMAZALOVÁ, Lenka. Netreba sa školy báť. Bratislava: Fragment, 2016. 62 s. ISBN 978-80-564-0157-6

Kniha pomôže deťom, ktoré sa chystajú do školy, ale aj ich rodičom. Autorka sa snaží prostredníctvom veselých príbehov malého predškoláka povzbudiť, aby sa na prvý školský deň tešil.

Odporúčaná literatúra na tému vzťah k jedlu a k vlastnému telu

Filipove dobrodružstvá

BREUIL, Jean. Filipove dobrodružstvá. Vrútky: Advent Orion, 1997. 172 s. ISBN 80-88719-68-2

Kniha rozpráva príbeh o Filipovi, ktorý býval často chorý. Doktor príroda za ním poletel do zeme zdravia, kde sa Filip dozvedel, čo všetko je pre zdravie prospešné a na Zlovestnom ostrove zistí, čo je pre zdravie škodlivé.

Cukrové topánky

REŽNÁ, Adela. Cukrové topánky. Bratislava: Zum Zum production, s.r.o., 2018. 36 s. ISBN 978-80-89896-05-9

Príbeh poukazuje na nezdravú lásku k sladkostiam a na následky pažravosti. Zároveň zdôrazňuje, že sladkosti sa dajú jesť aj s mierou.

Metráček

RUDOLF, Stanislav. Metráček. Praha: Olympia, 1990. 127 s.

Dospievajúce dievča má nadváhu a z toho komplexy. Jeden turnaj vo vybíjanej zmení všetko. Jitke prinesie úspech v športovom oddieli, jej lásku a najmä sebavedomie.

Odporúčaná literatúra na tému zvyky a zlozvyky (nevhodné správanie)

Heroín

BURGESS, Melvin: Heroín. Senica: Arkus, 2000. 206 s. ISBN 80-88822-42-4.

Šestnásťročný chlapec sa dostane do komunity anarchistov závislých na drogách. Kniha je výpoveďou narkomanov a ich priateľov, ktorí pozorujú prehlbujúcu sa závislosť a usilujú sa zabrániť tragédii.

Neposlušnice

DRIJEROVÁ, Martina: Neposlušnice. Praha: Albatros, 2009. 75 s. ISBN 978-80-00-02512-4.

Knižka je o neposlušných dievčatách, s ktorými si nevedia rady ani rodičia.

Krajina Agord

HEVIER, Daniel. Krajina Agord. Bratislava: Hevi, 2001. 56 s. ISBN 80-85518-98-8

Autor sa snaží odstrašiť deti od experimentov s drogami, ktoré môžu poškodiť ich fyzické a duševné zdravie.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?