icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Biblioterapeutické a muzikoterapeutické stretnutie

V piatok 12. novembra dopoludnia navštívili hudobné oddelenie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ľudia s mentálnym postihnutím z denného stacionára Naše stacko. Zúčastnili sa biblioterapeutického a muzikoterapeutického stretnutia, ktorého cieľom bolo rozvinúť u nich komunikačné schopnosti, empatiu a vyzdvihnúť dobré vlastnosti človeka. Podujatie viedla knihovníčka, ktorá pracovala s knihou Tuláčik a Klára od Erika Jakuba Grocha. Zámerne nedočítala príbeh do konca a vyzvala prítomných, aby ho dokončili podľa svojich predstáv. Ich nápadité odpovede boli plné fantázie. Prítomní mali jedinečnú príležitosť vyjadriť pohybom prostredníctvom hudby dve základné emócie, smútok - pomocou skladby P. I. Čajkovského: Chorá bábika a radosť - počas skladby A. Vivaldiho: Štyri ročné obdobia - Jar. Po zdieľaní emócií medzi účastníkmi a ich spätnej väzbe nasledovala pokojná hudobná relaxácia. Počas relaxačnej hudby im knihovníčka vyrozprávala príbeh, ktorý podporil ich predstavivosť. Knihovníčka sa spevom mien účastníkov a hrou na klavíri jednotlivo s každým rozlúčila. Garantom podujatia bola psychologička PhDr. Alena Babirátová.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?