icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnica postupne rozširuje služby

07.05.2020
Oznamy

Vážení návštevníci,

na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 19. 5. 2020 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave rozširuje služby pre svojich čitateľov.


BIBLIOBOX

 • otvorený v čase 7.00 – 17.00 hod. počas pracovných dní, vo sviatok a cez víkend bude zatvorený
 • vrátené knihy budú odpísané z konta čitateľa po povinnej karanténe každej knihy

 

KNIŽNICA

– otvorená v obmedzenej prevádzke v čase 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod. počas pracovných dní, vo sviatok a cez víkend bude knižnica zatvorená.

       9.00 – 11.00 hod. - prednostne vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov

       11.00 – 12.00 hod. - technická prestávka

       12.00 – 17.00 hod. - čas pre verejnosť


Pre návštevníkov je sprístupnené:

 • oddelenie beletrie
 • oddelenie odbornej literatúry
 • detské oddelenie
 • útvar referenčných služieb


Pri vstupe do knižnice je nutné dodržiavať hygienické opatrenia:

 • prekrytie horných dýchacích ciest rúškom
 • dezinfikovanie rúk
 • zachovávanie dvojmetrových odstupov v radoch osôb
 • vstup max. 1 návštevníka na 15 m2 z rozlohy oddelenia 


SLUŽBY KNIŽNICE

Vrátenie vypožičaných kníh iba prostredníctvom biblioboxu, ktorý je otvorený len počas pracovných dní od 7.00 – 17.00 hod. Vrátené knihy musia prejsť „karanténou“.

Do biblioboxu je možné vrátiť aj knihy z pobočiek.


Vypožičanie kníh

Knižničný fond je už pre návštevníkov dostupný. Knihy si môžu sami vyberať pri dodržaní hygienických pokynov - rúško, dezinfekcia rúk, prípadne rukavice.

V priestoroch jednotlivých oddelení je počet návštevníkov limitovaný.

Prosíme vás, rešpektujte pokyny pracovníkov knižnice.


Služby čitárne, študovne, verejného internetu sú pozastavené do odvolania.


Na medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) môžete využiť online formulár Žiadanka pre čitateľa na webovej stránke knižnice.

Knihy požičané službou MVS pri vrátení nevhadzujte do biblioboxu. Odovzdajte ich do rúk pracovníka vo vestibule.


Na objednanie rešerše môžete použiť online formulár na stránke knižnice.


Zatvorené pre verejnosť ostávajú:

 • pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21
 • čitáreň
 • študovne
 • oddelenie zvukových kníh
 • verejný internet
 • toalety

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?