icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Desaťkrát Gulag

Slovenský prozaik, publicista a autor rozhlasových hier Peter Juščák nie je našim návštevníkom a návštevníčkam neznámy. Naposledy navštívil našu knižnicu v roku 2020, kedy prezentoval svoju knihu ... a nezabudni na labute! , v ktorej vykreslil príbeh Ireny Kalaschovej a mnohých ďalších žien zo sovietskych táborov v oblasti Kolymy na ďalekom východe v povojnovom období. Vo štvrtok 21. marca bude s Pavlom Tomašovičom, riaditeľom knižnice, v záhradnej čitárni besedovať na podobnú tému. V roku 2023 totiž vyšla jeho kniha Desaťkrát Gulag, ktorá obsahuje desať príbehov z týchto lágrov. Ide o publicisticko-dokumentárnu knihu desiatich mimoriadnych príbehov občanov, ktorí boli zo svojich domovov zavlečení do pracovných táborov GULAG v ZSSR. Kniha koncipovaná ako ilustrácia náročnej témy na príkladoch charakteristických osudov jednotlivcov doposiaľ na Slovensku nevyšla a je ojedinelým projektom aj medzi podobnou literatúrou v okolitých krajinách. Peter Juščák, sa témou deportácií zaoberá tridsať rokov. Jeho rukopis prináša dramatické osudy, na ktorých je možné ilustrovať celú problematiku deportácií, každý z opísaných osudov je niečím charakteristický a zvláštny a je doložený množstvom dokumentárnych podkladov. Podujatie sa realizuje v spolupráci s o.z. Občiansky klub Trnava.

21. marec o 17.00 - záhradná čitáreň

 

 

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?