icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Komunita, rodina a spoločnosť

Ústav dejín Trnavskej univerzity, Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, regionálna sekcia SHS pri SAV Tyrnavia - Spolok trnavských historikov a Trnavská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave pripravila vedeckú diskusiu na tému spolkov a spolkovej činnosti, ako i výskumu dejín rodov a vývinu erbov. Prednášať budú: PaedDr. Simona Jurčová (Západoslovenské múzeum v Trnave), PhDr. Lenka Bartalosová, PhD. (Štátny archív v Bratislave) a o genealógii Mgr. Michal Franko, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave).

23. február o 14.00 - záhradná čitáreň 

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?