icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Mozgový jogging x

23.03.2019
Seniori

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre záujemcov z radu seniorov tréningy aktivizujúce kognitívne schopnosti pod názvom Mozgový jogging. Počas tréningu účastník absolvuje cyklus stretnutí, na ktorých sa naučí zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. Prebieha skupinovou formou. Tréningy vedie certifikovaný tréner pamäti. Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Pamäti vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti. 


Cieľ a zameranie:

  • využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote, 
  • stimulovať rôzne oblasti mozgu, 
  • posilniť jednotlivé druhy pamäti, 
  • zvýšiť sebavedomie účastníkov. 


Čo získajú účastníci?

  • overia si funkčnosť svojej pamäti, 
  • zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie, 
  • zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života, 
  • získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná, 
  • naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie. 
  • získajú možnosť nadviazať sociálne kontakty.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?