icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc

Marec ako Mesiac knihy je tradičným časom na pripomínanie významu a dôležitosti kníh a knižníc. Špeciálne sa o to snaží aj podujatie Týždeň slovenských knižníc, ktoré organizuje Slovenská asociácia knižníc od 4. do 10. marca 2024 ako celoslovenskú propagačnú akciu, do ktorej sa zapája aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

Mottom 25. ročníka „Týždňa“, záštitu nad ktorým prebrala prezidentka Zuzana Čaputová, je heslo KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH - #Knižnica. Znamená, že knižnice majú ambíciu prepájať generácie čitateľov a čitateliek a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách, ktoré majú všestranné využitie v našich každodenných životoch. Teda že nemajú len informačnú úlohu - poskytovaním prístupu ku knižničným fondom a k databázam, ale zároveň sú aj miestom oddychu, miestom stretávania komunít a miestom spoločenského styku poskytujúc priestor na vzdelávanie a na trávenie voľného času deťom, mládeži, dospelým a aj seniorom.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji rámcované celotýždňovým odpustením sankčných pokút, jednorazovým vstupom zdarma a vyhľadávaním v externých informačných zdrojoch (na požiadanie v študovni) sa uskutoční v pondelok 4. marca o 17,00 hod. 

Na otvorení bude slávnostne vyhlásená súťaž Literárny salón 2024 – 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom je podnietiť záujem o tvorivé písanie, vytvoriť možnosť konfrontácie literárnych talentov a ponúknuť tvorivý dialóg autorov a erudovaných porotcov. Súťažiť sa bude v žánri poézia a próza. V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v tomto roku znie: Poklady našej záhrady (i v súvislosti s osadením kópie plastiky Jána Koniarka Dievčatko pod sprchou v záhrade knižnice). V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Za mimoriadny literárny počin udelí porota aj Cenu Slovenského učeného tovarišstva.

Podujatie moderuje Alena Beňová.

Všetky podujatia v rámci „Týždňa“ sú určené pre širokú verejnosť a sú bezplatné.

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS CELÉHO TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

• jednorazový vstup zdarma

• amnestia na pokuty

• vyhľadávanie v externých informačných zdrojoch (na požiadanie v študovni)

 4. marec o 17.00 - záhradná čitáreň


 

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?