icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Čítanie v online a offline priestore

Online priestor je plný nebezpečných vplyvov, ktorým sme vystavení všetci, mladí, aj starší. Človek sa stráca v mori správ a môžu nastať dve situácie – buď verí všetkému, čo si prečíta či začuje a stáva sa nekritickým konzumentom informácií, alebo naopak, neverí ničomu, a tvorí si akúsi svoju pravdu, avšak nie vždy čerpá zo správnych zdrojov. Ako teda rozdeľovať správy, ako ich vyhodnocovať, ako ich čítať a ako im porozumieť? Odpoveď sa pokúsila dať na besede v piatok 8. septembra vysokoškolská pedagogička a redaktorka Anna Sámelová. Jej poslucháčmi boli stredoškoláci z Gymnázia Angely Merici v Trnave. Skúsená prednášateľka zaujala okamžite mladé publikum. Získala si ich nielen prístupom, ale aj odbornou erudíciou. Previedla svojich poslucháčov históriou NOVÝCH MÉDIÍ - od šestákových novín, cez film, rozhlas, televíziu, satelit, internet až k sociálnym sieťam a sémantickému a inteligentnému webu. Upozornila študentov na rozdiely medzi zdrojmi v offline a online priestore, na nevyhnutnosť správne zadávať a aj nevyhnutnosť overovať informácie z dôveryhodných zdrojov. A zdôraznila, že práve tu zohrávajú nezastupiteľnú úlohu KNIŽNICE so svojimi databázami. A navyše, keďže v online priestore si všetky informácie vyberáme, "len v knižnici môžeme dostať náhodou získanú informáciu.." Záver prednášky, ktorá sa končila početnými otázkami študentov, bol venovaný rozdielom medzi hoaxami a falošnými správami. Veríme, že aj týmto podujatím sme prispeli k osvojeniu si správnych návykov študentov ako pristupovať k informáciám a ako čeliť hoaxom, dezinformáciám a propagande. 

Podujatie v rámci cyklu Ako čítať médiá z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Text: PhDr. Ľ. Malá

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?