icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Informačná výchova v knižnici

06.05.2021
Knihovníci

Dňa 6. mája usporiadala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave online seminár Informačná výchova v knižnici, ktorý bol venovaný komplexnej príprave podujatí so zameraním na informačnú výchovu v knižniciach. Seminár viedla PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na seminári sa 97 účastníkov dozvedelo o aktuálnych trendoch v informačnej výchove a v informačnom vzdelávaní, predstavili sa témy pre informačnú výchovu v knižnici a nevynechali sa ani príklady dobrej praxe.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?