icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Július Molnár storočný

Július Molnár storočný

 

    9. augusta sa dožíva krásneho životného jubilea sto rokov Trnavčan MVDr. Július Molnár, CSc., (9. august 1921), významný veterinárny lekár a publicista, neodmysliteľne patriaci do spoločenského a kultúrneho diapazónu mesta Trnava. K storočnici mu prišli zavinšovať gratulanti – Pavol Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Daniel Kollár, šéfredaktor časopisu Krásy Slovenska a majiteľ vydavateľstva Dajama a redaktor SITA Pavol Machovič. 

 

    Plný elánu, so sviežou mysľou rekapituloval jubilant svoju životnú cestu – štúdiá na meštianke v Trnave, na Gymnáziu Jána Hollého, na zverolekárskej fakulte Univerzity technických a hospodárskych vied Jozefa Nádora v Budapešti a na Vysokej škole zverolekárskej v Brne. Ako veterinárny lekár pôsobil vo viacerých mestách – v Bratislave, Bánovciach nad Bebravou, v Považskej Bystrici, v Žiline, v Dunajskej Strede, od roku 1956 na rôznych pozíciách v Trnave. Do starobného dôchodku odišiel v roku 1989 z Ústavu zoohygieny a veterinárnej techniky v Trnave ako vedúci oddelenia klinickej diagnostiky a terapie hospodárskych zvierat (veterinárna nemocnica).

 

    Už na dôchodku pracoval v rokoch 1990 – 1994 ako turistický sprievodca v cestovných kanceláriách Slovakoturist, Star travel, Pressburg a i. Spolu absolvoval viac ako 120 zahraničných ciest. Služobne i súkromne navštívil 21 štátov Európy.

 

    Július Molnár počas svojho života publikoval viac ako 100 odborných prác a na svojom konte má aj 24 publikácií a 20 samizdatov. Jeho celoživotnou láskou a koníčkom bola filatelia a maximafília.

 

    Za celoživotné pôsobenie v odbore veterinárstva získal viaceré ocenenia, v roku 2002 Cenu mesta Trnava ako uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava a za celoživotnú vedeckú a odbornú činnosť vo veterinárnej medicíne. Od roku 2003 je držiteľom Zlatého čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov v Bratislave za dlhoročnú organizátorskú a vystavovateľskú činnosť. V roku 2013 mu za celoživotný prínos k rozvoju veterinárnej medicíny udelil Cenu TTSK aj Trnavský samosprávny kraj. 

 

    Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa pripája ku všetkým gratulantom a želá jubilantovi ešte pevné zdravie a životnú pohodu.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?