icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Keď tvorenie spája - kurzy kresby a maľby pre seniorov a deti so znevýhodnením

V utorok 16. mája sa po prvýkrát stretli v novej záhradnej čitárni knižnice záujemci o kurz maľby a kresby. Lektorka Alena Mazánová z výtvarného ateliéru MAKUKI oboznamovala seniorov s technikou akvarelu. Akvarel je jednou z najpoužívanejších výtvarných techník. Jeho možnosti použitia sú takmer nevyčerpateľné. Účastníčky sa budú na nasledujúcich stretnutiach oboznamovať so špeciálnou technikou mokrého akvarelu, lavírovania a lazúrovania. A viaceré z nich už teraz zistili, že maľovanie je ohromná zábava.

Projekt Keď tvorenie spája - kurzy kresby a maľby pre seniorov a deti so znevýhodnením je spoločným projektom výtvarného ateliéru MAKUKI a Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Je víťazným projektom podporeným z finančných zdrojov Participatívneho rozpočtu TTSK. Cieľom je „tvoriť a tvoriť pre iných. Zapojiť do komunitného a kreatívneho života aj tých, ktorí sú na okraji. Prepájať svety a rozširovať obzory intaktných detí s tými s hendikepom. Prinášať priestor kresliť, modelovať, maľovať, rozvíjať mentálne funkcie i jemnú motoriku nielen pre seniorov, ale aj pre skupiny, kde tvorenie bude spájať zdravé deti s tými s postihnutím.“ „...výstupy projektu, ktorými sú samotné tvorivé stretnutia seniorov a detí, prinesú kvalitný a zaujímavý čas pripravený na mieru nielen cieľovým skupinám, ale pri pokračovaní v budúcnosti, by mohli mať pozitívny dopad na zúčastnených aj na komunitu. Rozširovanie možnosti vzdelávania a rozvíjania sa aj v tejto oblasti považujeme sa zmysluplné a obohacujúce aj z dlhodobého hľadiska v seniorskej komunite, ale aj v komunite ľudí s hendikepom.“

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?