icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Klavírny koncert súrodencov Remenárovcov

Streda 12. júla patrila v hudobnom oddelení charitatívnemu klavírnemu koncertu súrodencov Magdalény a Jaroslava Remenárovcov. Skladbami slovenských aj svetových autorov sa predstavila absolventka druhého ročníka VŠMU v Bratislave Magdalénka a jej brat, už absolvent tejto školy, Jaroslav. Podujatie bolo určené pre klientov stacionárov a aj pre verejnosť. Uprostred horúceho leta prinieslo nielen relax, ale aj pokoj do našich duší,  presne tak, ako hovorí Platónov citát na stene hudobného oddelenia: "Hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše". Na vystúpenie svojich bývalých žiakov a absolventov Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave sa prišla pozrieť aj ich bývalá pedagogička Alžbeta Remenárová, ktorá neskrývala dojatie a radosť z úspechu svojich bývalých žiakov. My ďakujeme za umelecký zážitok a aj za podporu klientov z denných stacionárov. 

Text: PhDr. Ľ. Malá

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?