Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnica v čase - Verejná knižnica mesta Trnava II.

"95 rokov sme tu pre vás"

Verejná knižnica mesta Trnavy dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Za knihovníka bol vymenovaný odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta, zväčša učitelia a úradníci; funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

Rozvoj knižnice v prvých rokoch ovplyvňovalo viacero okolností. V prvom rade to bola skromná produkcia slovenskej literatúry všeobecne. No ako sa spomína v správách o trnavskej mestskej knižnici, mesto nevyplácalo pre finančné ťažkosti plnú, zákonom stanovenú sumu na nákup kníh. Knižničný fond sa rozrastal pomaly, nie celkom podľa potrieb dvadsaťtisícového mesta, akým Trnava v tej dobe bola. Fond sa doplňoval z antikvariátov a darmi od jednotlivcov. „Je to trpká protirečivosť pre Trnavu, kde sa tlačili knihy a časopisy v státisícových nákladoch.“ [1] Veľa úsilia venovala knižničná rada zaisteniu lepších priestorov, chýbala najmä čitáreň. Tiež zariadenie – dve skrine a 14 otvorených regálov, časom nepostačovalo.

Stav sa zlepšoval v tridsiatych rokoch. V roku 1931 mala trnavská knižnica 1433 čitateľov – najviac na Slovensku (Košice 1336, Bratislava 681). S počtom výpožičiek 18 933 bola Trnava na druhom mieste za Košicami (34 319). V roku 1935 vykazuje trnavská mestská knižnica 6 184 zväzkov, z ktorých bolo 4 113 slovenských, 682 nemeckých a 902 maďarských, 1 004 čitateľov a 22 216 vypožičaných kníh.

Zdroj:

Díteová, Emília: Knižnica Juraja Fándlyho – ľudia, roky, udalosti. In: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 - 2007. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007, s. 6-27. ISBN 978-80-88695-14-1

Mesto a jeho samospráva 1918-1938 / Ľudovít Lašán. – Bratislava, Obzor 1969, s. 176-177.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?