Zobraziť štandardnú verziu stránky

Na dne duše

Štvrtkový podvečer 6. februára patril v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave predstaveniu knihy poviedok Juraja Ďurana pod názvom Na dne duše. Podujatie sme uviedli v rámci cyklu Byť sám sebou, ktorým chce naša knižnica prispieť k prezentácii celospoločenských tém ťažiacich našu spoločnosť a zároveň prispieť k hľadaniu východísk a možností ich riešenia.

Fyzik a matematik pochádzajúci z Nových Zámkov, od roku 1981 žijúci v Trnave, predstavil zbierku poviedok, ktorá je autentickou výpoveďou vyše dvadsať rokov abstinujúceho alkoholika. „Písanie je niečo ako moja modlitba“, vyznáva sa autor, pre ktorého sa slovo a možnosť výpovede stali psychoterapiou. Účastník viacerých literárnych súťaží začal písať prostredníctvom denníkov, v roku 2019 ako člen literárneho klubu Dúha v Leviciach, vydal svoju prvú knihu poviedok, v ktorej opisuje svoje pocity z liečenia, doliečovania, z návratov, zo zvládania pokušení. V ďalšej časti rozoberá rôzne podoby medziľudských vzťahov, potrebu komunikácie medzi ľuďmi, ale aj nevyhnutnosti viery v seba a v ľudské dobro.

V čase, keď ľudí v našom okolí sužujú závislosti rôzneho druhu, nielen alkohol a drogy, ale aj iné závislosti, ktoré narúšajú osobnosť človeka, sú práve poviedky, ktoré siahajú na „dno duše“ tým prostriedkom, ktorý nás môže povzbudiť. Prostriedkom, ktorý môže prispieť k spochybnenie nášho nemenného čierno-bieleho videnia sveta a môže priniesť jemné vnímanie jeho presahov, zdôrazniť potrebu lásky a viery v ňom, ktoré jediné majú silu prerušiť bludný kruh závislostí.

Ukážku z knihy predniesla manželka autora pani Tatiana Ďúranová, v rámci podujatia vystúpila aj predsedníčka literárneho klubu Dúha z Levíc Anna Medzihradská, ktorá predstavila jeho činnosť, doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., psychoterapeutka a prof. PhDr. Andrej Tušer, CsC., nestor slovenskej žurnalistiky. 

Večer, v ktorom sme siahli na dno duše, priniesol našim dušiam nádej. Ak Vás téma oslovila, knihu si môžete požičať v oddelení beletrie. 

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?