Zobraziť štandardnú verziu stránky

Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka

27.05.2015
Knihovníci

Celoslovenský praktický seminár sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci Dotačného programu MK SR a v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave.

Ako už zo samotného názvu vyplýva, seminár bol obsahovo zameraný na problematiku rozvoja čitateľskej gramotnosti. Organizačne bol orientovaný na prezentáciu metód práce s deťmi a praktické skúsenosti a zručnosti.Prítomných privítala Mgr. L. Koleková, riaditeľka KJF v Trnave. Samotný seminár začal prednáškou PhDr. Ľ. Hrdinákovej, ktorá prítomných uviedla do problematiky a oboznámila ich s vybranými metódami práce. Nasledovala hodina informačnej prípravy (HIP), ktorú organizačne zabezpečilo oddelenie pre deti KJF v Trnave a viedla ju Mgr. V. Chorvatovičová. Išlo o praktickú ukážku práce so žiakmi 1. ročníka ZŠ. Nasledovala analýza HIP v réžii PhDr. Hrdinákovej. V rámci analýzy sa vytvoril priestor aj pre diskusiu, v ktorej niektorí účastníci seminára porozprávali o svojich skúsenostiach.Nasledovala obedňajšia prestávka, pre účastníkov seminára bolo pripravené občerstvenie. V poobedňajšom programe Mgr. Iveta Hurná predstavila prácu Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá je špeciálne zameraná na prácu s deťmi a mládežou. Ako posledný vystúpil Tibor Hujdič, ktorý je známy aj ako zanietený propagátor kvalitnej literatúry pre deti a mládež. Okrem zaujímavých námetov na aktivity s deťmi priblížil účastníkom seminára aj menej známe spôsoby na prilákanie detí do knižnice, aktivizáciu detskej zvedavosti a udržanie pozornosti detí. V rámci diskusie účastníci okrem otázok prítomným lektorom vyjadrili aj svoju spokojnosť s obsahom a priebehom seminára. Z príspevkov seminára bol zostavený zborník príspevkov.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?