icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Vtáky v meste - spoznajte svojich operených susedov

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou / BirdLife Slovensko pozvala v pondelok 17. júna záujemcov a záujemkyne o prírodovednú tematiku na prednášku ornitológa Mgr. Radovana Jambora, PhD. Vyštudovaný prírodovedec sa venuje špeciálne tomuto odboru.

Za tému svojej prednášky si zvolil život vtákov v meste. Mestské prostredie sa za ostatné roky podstatným spôsobom rozšírilo na úkor prírodnej krajiny. Časťou prírody, ktorá nám signalizuje, že s týmto procesom nie je niečo v poriadku, sú vtáky. Údaje o ich počtoch, správaní, atď. sa využívajú pri posudzovaním vplyvov na životné prostredie, sú tzv. bioindikátorom zmien. Vnímame, že populácie niektorých druhov vtákov sa v dôsledku rozširovania miest rýchlo zmenšujú, sú však aj také druhy, ktorým mestské prostredie naopak vyhovuje, a pre ktoré je mesto akýmsi umelým ekosystémom. Mesto týmto vtákom poskytuje nielen dostatok potravy, ale aj hniezdne príležitosti na budovách. Správanie tohto živočíšneho druhu je teda rôznorodé. Zaujímavosti zo života vtákov zaujali prítomných natoľko, že rozprúdili živú diskusiu. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. 

Text: PhDr. Ľ. Malá

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?