icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Fórum humoristov

Svoju činnosť začalo dňa 25. marca 2009. Prvým stretnutím Humor je korením života bolo rozprávanie nielen o humore a satire s renomovanými autormi Tomášom Janovicom, Bercom Trnavcom, Jurajom Šebestom a Dadom Nagyom počas Týždňa slovenských knižníc. Funkciu čestného prezidenta klubu s radosťou prijal Tomáš Janovic. Súčasnou čestnou prezidentkou klubu je Benjamína Jakubáčová.

Fórum humoristov má aj svoje logo, ktorého autorom je Vojto Haring.

Fórum humoristov


Z podujatí

Chcete sa pridať k členom klubu Fórum humoristov?

Zašlite nám svoju prácu do knižnice, označte ju nápisom FÓRUM HUMORISTOV. Nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje.

Možno aj vy budete účinkovať v niektorom z programov Fóra humoristov.

E-mail: beletria@kniznicatrnava.sk

Poštová adresa: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20 Trnava. 

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?